Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor


úřední hodiny (platné pouze pro přijímací řízení - podání odvolání a přijímání zápisových lístků)

3.7., 4.7., 12.7., 26.7., 16.8., 30.8., 31.8.

8:00 - 11:00

V případě potřeby je možné domluvit si individuální termín na telefonu: 585 412 493

Rada školy

Školská rada má 9 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Členové školské rady:

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:

Václav Siska
Mgr. Jiří Musil
Mgr. Dušan Hric

 

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Radka Borůvková - učitelka
PaedDr. Alena Bartlová - učitelka
Mgr. Jolana Štefková - učitelka

 

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Jiří Zemánek
PhDr. Karel Goš
Michal Pekárek

 

Školská rada se zřizuje s účinností od 1. 1. 2015.

Informace Informace o studiu
pro školní rok 2017 / 2018

Informace Španělská sekce
Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz