Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Termíny dnů otevřených dveří

sobota 26. 11. 2022: 9:00 – 12:00 (pro všechny obory vzdělávání)

středa 8. 2. 2023: 14:00 – 18:00 (pro španělský a německý jazyk)

Pozor

Ředitelské volno 29. a 30. září 2022.

Aktuality

Úspěch v zeměpisné olympiádě

Vloženo 5.4.2022

Velkého úspěchu dosáhl náš student Jaromír Slabák z 5.E v krajském kole zeměpisné olympiády, kde se umístil na 9. místě z 24. Do krajského kola postoupil z 2. příčky z kola okresního a v krajským kolem se musel vypořádat online a to přes to, že se právě účastnil projektu Erasmus+ a mohl soutěžit díky ochotě naší partnerské školy v Budapešti.

Deutsches Sprachdiplom (DSD II)

Vloženo 26.3.2022

Mezinárodní zkoušku v jazyce německém, Deutsches Sprachdiplom, v tomto školním roce úspěšně složilo 18 žáků ze tříd 4.B a 8.E. Blahopřejeme.

Připomínáme, že pokud chce někdo využít tento diplom jako náhradu za profilovou část maturity z němčiny, musí podat žádost do 31. 3. 2022 řediteli školy.

Doučování žáků škol

Vloženo 16.3.2022

Naše škola realizuje investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Pomoc Ukrajině

Vloženo 8.3.2022

Velký díky patří studentům 5.E, kterým není lhostejný osud Ukrajincům, kteří k nám prchají před válkou a kteří vytvořili tento plakát, ale i celou myšlenku pomoci. Chcete se k nám přidat a zapojit se? Více info na přiloženém plakátu.

Podpora Ukrajině

Vloženo 28.2.2022

Nežijeme ve snadné době a přejme si, aby se aktuální problémy co nejrychleji staly minulostí a jen výukovým materiálem do školních učebnic. Po dlouhém zápolení se světovou pandemií covidu, která zasáhla i naše školy, jsme konfrontováni s vyhrocenou situací nedaleko našich východních hranic. Nemůžeme být lhostejní a nevšímaví a školy nejsou pouze vzdělávacími institucemi, mají za úkol rovněž učit své žáky a studenty k vzájemné toleranci, pochopení a solidaritě. Není žádné omluvy pro hromadná utrpení nevinných civilistů včetně dětí. Odmítáme cestu hrubého násilí a agrese ze strany Ruské federace vůči Ukrajině, je neakceptovatelná a zanechá hluboké šrámy na vztazích v mnohém tak blízkých si národů, a to nejen historicky, ale včetně propojení v rámci rodin.

Beseda o studiu germanistiky na FF UP

Vloženo 7.2.2022

Naši maturanti se již rozhodují, kam povedou jejich další kroky po maturitě. Naše lektorka Claudia Merz zorganizovala v rámci německého semináře pro maturitní ročníky setkání se studentkou germanistiky FF UP Olomouc, Annou Dohnalovou. Katedra germanistiky v Olomouci nabízí zajímavé obory a bylo cenné, že se žáci mohli dozvědět přímo od studentky germanistiky informace o průběhu studia na fakultě i o dalších možnostech uplatnění po studiu. Žáci si v diskusi se studentkou udělali přesnější představu o studiu germanistiky na Filozofické fakultě UP v Olomouci a možná jim toto setkání usnadní i rozhodování o jejich budoucím studiu.

Exkurze na Přírodovědeckou fakultu

Vloženo 26.1.2022

V úterý 25.ledna navštívili studenti seminářů z chemie pracoviště katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty UP.  Po prohlídce moderních laboratoří a krátké besedě o studiu chemie na PřF si pak sami vyzkoušeli práci v laboratoři – z mrkve vyextrahovali betakaroten a s pomocí spektrofotometru dokázali jeho přítomnost. Zajímavé bylo i setkání s našimi bývalými absolventy, kteří přímo na katedře působí nebo na fakultě studují.

Videopozvánka ke studiu na naší škole

Vloženo 23.12.2021

Mrzí nás, že ani letos nemohl proběhnout oblíbený den otevřených dveří. Naše studentky si však pro vás připravily video o naší škole. Přejeme šťastnou ruku při výběru střední školy a těšíme se, že se s vámi setkáme od září právě u nás!

PF 2022

Vloženo 22.12.2021

Přejeme všem krásné Vánoce, úspěšný nový rok a těšíme se na vás v roce 2022!

Konec školního roku

Vloženo 21.12.2021

Chodby naší školy v poslední školní den roku 2021 doslova provoněli studenti 1.E, kteří si svoje první Vánoce u nás zorganizovali na výbornou. Vůně vynikajících palačinek a vaflí lákala kolemjdoucí. Nechybělo ani cukroví a hromada dárků. Po dobrém jídle následovala procházka centrem města k vánočnímu stromečku na náměstí.

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2022/2023

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7                        IZO 000848956