Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Termíny dnů otevřených dveří

sobota 26. 11. 2022: 9:00 – 12:00 (pro všechny obory vzdělávání)

středa 8. 2. 2023: 14:00 – 18:00 (pro španělský a německý jazyk)

Pozor

Ředitelské volno 29. a 30. září 2022.

Aktuality

Exkurze Krakov

Vloženo 19.12.2021

Na konec kalendářního roku byla pro studenty připravena exkurze do vánočního Krakova. Prohlídka města začala ve staré židovské čtvrti Kazimierz. Další zastávkou se stal hrad Wawel, odkud je krásný výhled na řeku Vislu. V podvečer studenti zavítali na hlavní náměstí Rynek Glówny s dominantou v podobě renesanční tržnice Sukiennice.

Erasmus+ v Itálii

Vloženo 28.11.2021

Naši studenti si v polovině listopadu užili týden se svými přáteli z programu Erasmus+ v Itálii. Partnerská škola z Capui poblíž Neapole připravila bohatý program, který odrážel téma projektu v podobě renesance a Beatrice Neapolské. To ale nebylo jediné, na co mohli naši studenti těšit.

Exkurze Dalešice a Dukovany

Vloženo 8.11.2021

Z exkurze do vodní elektrárny Dalešice a jaderné elektrárny Dukovany vybíráme ze zápisků zúčastněných. Příjemnou zábavu při čtění! 

Partneři z Erasmu+ u nás strávili týden

Vloženo 09.10.2021

V týdnu od 4. do 8. října 2021 naše škola hostila partnery z našeho projektu Erasmus+ „Zlatý trojúhelník renesance: Vladislav Jagellonský, Matyáš Korvín a Beatrice Neapolská“. Partneři postupně dorazili o den dříve ze svých domovských měst v italské Capui poblíž Neapole, maďarské Budapešti a polského Krakova. Partneři si během svého pobytu v Olomouci prohlédli naše krásné město, školu, společně se naučili některé z českých tanců, ale také se vypravili do Prahy nebo Brna po stopách Vladislava II. a Matyáše Korvína. Týden doslova uběhl jako voda, studenti se seznámili s tzv. Olomouckým mírem, ale hlavně se spolu mohli konečně naživo vidět a naplnit ducha projektů Erasmus a vytvořit tak mezi sebou pouta a přátelství. Již nyní se všichni těší, až se spolu uvidí v Itálii.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali našim studentům, kteří se aktivně zapojili do příprav a kteří byli jednoduše skvělí!

Návštěva španělského velvyslance a beseda o dárcovství krve

Vloženo 01.10.2021

Velvyslanec Španělska Jeho Excelence pan Ángel Lossada Torres-Quevedo navštívil 30. září naši školu. Po přijetí vedením školy Jeho Excelence vedla besedu se studenty naší bilingvy ze tříd 5.D a 6.D. Studenti měli jedinečnou příležitost položit panu velvyslanci dotazy, které je zajímají. Děkujeme Jeho Excelenci, že si ve svém programu našel čas pozdravit naše studenty a prohlédnout si naši školu.

Paralelně s touto akcí proběhla beseda se studenty třetích ročníků vyššího gymnázia na téma dárcovství krve. Díky patří primářce Transfúzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Daně Galuszkové, Ph.D., MBA, které přišla studentům vysvětlit význam darování krve.

Projekt Desatero pro primární prevenci

Vloženo 29.9.2021

Naše škola se zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci, který je podporován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních a je navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě distanční výuky. Jedná se o deset videoklipů, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT.

Legiovlak

Vloženo 24.9.2021

V rámci výuky dějepisu se dnes studenti 5.E a 2.D seznámili s projektem Československé obce legionářské, která na olomouckém Hlavním nádraží již několik dní vystavuje věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920. Podobný vlak sloužil na Transsibiřské magistrále v Rusku, kde probíhaly válečné operace československých legií.

Beseda DofE

Vloženo 23.9.2021

Dnes pro třídy 1.B, 2.B a 6.E proběhla přednáška, která měla za cíl seznámit studenty s programem DofE, což je Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Besedu vedl vedoucí místního centra Radan Kuča a naše absolventka Kačka Dudková, která je úspěšnou absolventkou programu a získala všechny 3 úrovně, tedy bronzovou, stříbrnou i zlatou.

Erasmus novinky

Vloženo 17.9.2021

Na začátku září proběhlo online setkání s partnery z našeho Erasmus+ projektu a my se těšíme, že budeme moct naše partnery z Itálie, Maďarska a Polska přivítat u nás.

V pátek 17. září proběhla před Hlavním nádražím akce Příští stanice svět, kterou pořádal Dům zahraniční spolupráce - DZS. Akce byla určená široké veřejnosti a řada našich studentů zapojených nejen do aktuálního projektu se akce zúčastnila a kromě informací o jednotlivých programech určených pro studenty si odnesli také dárkové předměty ze soutěží.

Adaptační kurzy

Vloženo 16.9.2021

K začátku školního roku patří také adaptační kurzy pro studenty prvních ročníků. Nejinak tomu bylo také na naší škole, kdy například třídy 1.E a 1.B absolvovaly postupně 9. a 10. září na Kopečku programy, které měly za cíl studenty nejen seznámit, ale pomocí vzájemně propojených úkolů je naučit vzámené důvěře a spolupráci. 

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2022/2023

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7                        IZO 000848956