Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Úřední hodiny během přijímacího řízení: pondělí až pátek: 7.15 – 12.00, 12.30 – 15.30

V úterý 7. května je vyhlášeno ředitelské volno.

Aktuality

Den otevřených dveří a vánoční jarmark

Vloženo 4.12.2017

Jako každý rok, i letos se otevřely brány naší školy zájemcům o studium. Návštěvníci si mohli prohlédnout nově zrekonstruované učebny fyziky, biologie a chemie včetně chemické laboratoře. V každé učebně zájemci získali od vyučujících informace o jednotlivých předmětech, mohli si vyzkoušet řadu zajímavých experimentů, z nichž vynikaly ty připravené současnými studenty v chemické laboratoři.

Beseda se včelařem

Vloženo 4.12.2017

Pozvání na besedu o včelách přijal známý šternberský včelař, p.Leo Czabe a studenty tak čekalo zajímavé povídání o včelách, o jejich významu pro společnost i přírodu.

Soutěž pro mladé překladatele: Juvenes Translatores

Vloženo 4.12.2017

Ve čtvrtek 23.listopadu se na našem gymnáziu konala soutěž pořádaná Evropskou komisí a určená mladým překladatelům. Z 21 škol z celé České republiky jsme se mohli letos do soutěže zapojit také my.

Soutěž pro mladé překladatele pořádaná FF UP v Olomouci

Vloženo 4.12.2017

Začátkem listopadu se konalo školní kolo překladatelské soutěže vyhlášené Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Ve středu 1.11. studenti překládali texty z německého jazyka do českého, ve čtvrtek 2.11. ze španělského i ruského do českého jazyka, v pátek 3.11. se sešli zájemci o překlad z angličtiny do češtiny.

Možnosti studia v zahraničí

Vloženo 4.12.2017

Studenti se mohli seznámit s nabídkou studia v zahraničí, kterou přijela prezentovat Alfa Agency z Brna. Jednalo se jak o nabídku letních kurzů jazyků, tak i možnost strávit semestr či celý školní rok na střední škole v zahraničí.

Slavnostní recepce v Břevnovském klášteře

Vloženo 19.11.2017

Ambasáda Španělského království jako každý rok pořádá 12.října slavnostní recepci u příležitosti státního svátku Španělska. Spolu s ostatními významnými hosty dostali pozvání učitelé bilingvních gymnázií, vedoucí pracovníci, koordinátoři i někteří z bývalých studentů.

Odpadová olympiáda

Vloženo 19.11.2017

Krásnou tradicí na naší škole se stala každoroční účast primy na Odpadové olympiádě, kterou pořádá středisko ekologické výchovy Sluňákov. Primáni řeší v týmech zapeklité úkoly týkající se zpracování odpadů. Opět jako vloni jsme uhájili prvenství v této soutěži.

Přednáška Davida Livingstona, Ph.D.

Vloženo 14.11.2017

V úterý 14.11. se na naší škole konala přednáška univerzitního pedagoga a překladatele, rodilého Američana, Davida Livingstona, Ph.D. a jeho pěti studentů na téma "Introduction to American Culture and History".

Do Řecka díky Erasmu+

Vloženo 24.10.2017

Vybraní studenti našeho gymnázia vyrazili v říjnu společně se svými partnery z Chorvatska a Bulharska do řecké Soluně, aby s tamní partnerskou školou společně nahlédli pod pokličku života slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Zdravé koule

Vloženo 23.10.2017

V pátek 20. října se na naší škole uskutečnila preventivní akce s názvem Zdravé koule, která je organizována zástupci Státního zdravotního ústavu v Praze a Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci.

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2018 / 2019

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz