Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

Aktuality

Projekt Erasmus+ odstartoval v Krakově

Vloženo 31.10.2019

V týdnu od 21. do 25. října vyrazili vybraní studenti olomouckého Gymnázia Čajkovského do polského Krakova se svými partnery z projektu Erasmus+. Zde se ponořili do vzdálené minulosti a začali putování po stopách krále Vladislava II. Jagellonského.

Přírodovědný Klokan

Vloženo 30.10.2019

Jako každý podzim se už tradičně na konci října konala soutěž v přírodovědných otázkách. Tato soutěž podobně jako Matematický klokan obsahuje 24 otázek z různých přírodovědných předmětů, biologie, chemie, fyziky, zeměpisu i matematiky.

Soutěž je pro studenty 8.a 9. ročníků v kategorii Kadet a pro studenty 1.a 2. ročníků v kategorii Junior.

Soutěže pro studenty španělštiny

Vloženo 20.10.2019

Španělská sekce s radostí informuje o následujících soutěžích:

  • „POZNEJTE VALENCII“
  • „GRAN CANARIA“
  • „MATEMATICKÁ FOTOGRAFIE“
  • „KRÁTKÉ FILMY VE ŠPANĚLŠTINĚ“
  • „Montaignova cena“

Studentská výměna podpořená Česko-německým fondem budoucnosti

Vloženo 19.10.2019

Díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti se 13 žáků naší školy a 13 žáků Evropského gymnázia Waldenburg v Sasku mohlo zúčastnit výměnného programu v rámci projektu „Hudba spojuje národy“ – „Musik verbindet Nationen“.

Deutsches Sprachdiplom

Vloženo 18.10.2019

V březnu minulého roku proběhla na našem gymnáziu mezinárodní jazyková zkouška DSD I. Zkouška se skládala z ústní a písemné části. Součástí ústí části byl řízený rozhovor a prezentace projektu na zvolené téma, v písemné části pak poslech s porozuměním, práce s textem a slohová práce. Úroveň zkoušky je A2/B1. Ovšem jen pokud žák dosáhne ve všech 4 částech úrovně B1,obdrží jazykový diplom. Výsledky písemné části se zpracovávají v Německu, takže žáci s napětím čekali, jak to dopadne. Konečně můžeme oznámit, že 13 žáků zkoušku udělalo a k úspěšnému výsledku blahopřejeme.

Studenti z Heidelbergu

Vloženo 18.10.2019

Jako každým rokem přijeli v září na naše gymnázium 2 studenti z německé vysoké školy v Heidelbergu, kteří u nás absolvovali svou pedagogickou praxi. Celkem 4 týdny se aktivně účastnili výuky ve všech třídách, ve kterých se vyučuje němčina. Spolupracovali s českými učiteli němčiny, vedli konverzaci, ale nahlédli i do hodiny německého zeměpisu, či dějepisu. Jejich pobyt opět nabídl našim žákům možnost komunikovat „živě“ s rodilým mluvčím.

Den Španělska

Vloženo 12.10.2019

Den Španělska se každoročně slaví 12. října. U příležitosti tohoto španělského státního svátku uspořádalo 9. října Velvyslanectví Španělska v Praze recepci v Břevnovském klášteře. Jelikož naše gymnázium má bilingvní sekci, recepce se účastnili za vedení školy oba zástupci pana ředitele, koordinátorka sekce, španělští učitelé a bývalí studenti španělské sekce.

SPEAK DATING

Vloženo 12.10.2019

Stejně jako loni se španělští lektoři našeho gymnázia účastnili akce s názvem SPEAK DATING. Akci pořádala Vědecká knihovna v Olomouci a Europe Direct Olomouc u příležitosti Evropského dne jazyků, proběhla od 15 h. - 18 h. na Horním náměstí v Olomouci a měla za cíl zprostředkovat široké olomoucké veřejnosti možnost konverzovat s rodilými mluvčími z různých koutů světa, popř. si i vyzkoušet úplně nový cizí jazyk. Zájemců o konverzaci ve španělštině je rok od roku víc, to jen dokazuje, jak populárním jazykem se španělština stala.

Studium na univerzitě ve španělské Granadě

Vloženo 11.10.2019

Zajímá vás, nebo dokonce láká, studium na univerzitě v Granadě? Na toto téma si přišla se studenty popovídat bývalá studentka bilingvní sekce našeho gymnázia, která v zahraničí studuje Právnickou fakultu. Její skvěle připravená prezentace obsahovala nejen praktické informace o studiu, ale i osobní pohled člověka, který který toto vše prožívá – studentský život v zahraničí, radostné i méně radostné momenty. 

Stříbro a bronz v atletice

Vloženo 4.10.2019

Atleti našeho gymnázia dosáhli dalšího úspěchu. Po vítězství v okresním kole v obou kategoriích získalo družstvo dívek v krajském finále stříbrné medaile a hoši skončili na pěkném třetím místě.

Blahopřejeme!!!

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7