Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Úřední hodiny během přijímacího řízení: pondělí až pátek: 7.15 – 12.00, 12.30 – 15.30

Aktuality

Čajkarénu navštívila Komise pro sport a tělovýchovu města Olomouce

Letošní poslední setkání Komise pro sport a tělovýchovu města Olomouce proběhlo na naší škole, aby v předvánočním čase zhodnotila uplynulý rok a připravila se na rok 2017, který se do sportovního dění v Olomouci zapíše pod heslem Olomouc – evropské město sportu 2017.

Pod vedením předsedy komise Mgr. Radka Čapky, který je zároveň ředitelem gymnázia, jež má výrazné sportovní zaměření, a tajemníka komise, Bc. Vojtěcha Hály, se i v posledním letošním setkání její členové věnovali nejen rekapitulaci celého roku a aktuálních událostí, radostí i starostí spojených se sportovní činností olomouckých oddílů a stavem sportovišť, ale probírali i výhled na budoucí období.

V souvislosti s nově získaným titulem Olomouc - evropské město sportu 2017, probírali i varianty propagace a zvýšení zájmu o sport především u mládeže. Všichni zúčastnění vnímají sport jako jednu z nejvhodnějších alternativ trávení volného času mládeže i jako prevenci negativních patologických jevů ve společnosti.

Olomouc patří mezi města s výraznou podporou sportu s důrazem na podporu mládeže a právě díky širokému portfoliu sportovních odvětví, aktivitě, profesionální úrovni mnoha klubů a široké podpoře od Magistrátu získala pro nadcházející rok tento titul.

V té souvislosti se také probírala úzká spolupráce města s naší školou, která nabídla úzkou součinnost a kooperaci v oblasti propagace sportu. V moderních prostorách školy proběhne řada plánovaných aktivit nejen za aktivní účasti vyučujících tělesné výchovy, ale i studentů školy, mezi kterými nechybí ani vrcholoví sportovci včetně úspěšných reprezentantů.

Škola se navíc podpoře sportu věnuje dlouhodobě a vybudované sportovní prostory slouží intenzivně jak samotnému gymnáziu během dopolední výuky a pořádání mnoha středoškolských turnajů, tak i do pozdních večerních hodin pro olomoucké kluby a sportovní veřejnost.

Jednání komise se neslo přeci jen i v trochu předvánoční atmosféře, kdy se vyslovují i různá přání, a tedy vedle přání pevného zdraví všem olomouckým sportovcům i lidem dobré vůle posíláme z Čajkárny přání sportovních úspěchů všem našim klubům. Věříme například v brzký a snad už zase trvalejší návrat olomoucké fotbalové Sigmy mezi prvoligovou elitu stejně jako si přejeme udržení hokejové extraligy v našem městě, aby se Olomoučané nadále mohli těšit z vyprodané bouřící "plecharény" a snad brzy i z její postupné modernizace. I všem dalším olomouckým sportovním klubům našeho krásného města přejeme z Čajkárny hodně zdaru, výher a úspěchů ve sportovním roce 2017!

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2018 / 2019

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz