Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Úřední hodiny během přijímacího řízení: pondělí až pátek: 7.15 – 12.00, 12.30 – 15.30

V úterý 7. května je vyhlášeno ředitelské volno.

Aktuality

Paralympijský školní den

Cílem akce bylo přiblížit studentům život tělesně a zrakově postižených spoluobčanů a představit nepřeberné množství sportovních aktivit, kterým se mohou věnovat. Studenti si tak mohli vyzkoušet například basketbal na vozíčku, bocciu (sport podobný francouzskému pétanque), judo nebo chůzi se slepeckou holí.

Program byl připraven 20 studenty, kteří studují tělesnou výchovu nebo fyzioterapii a kteří se do ČR dostali v rámci projektu Erasmus ze všech koutů světa – Španělska, Itálie, Polska, Turecka, Japonska a Číny. Díky tomu si studenti mohli vyzkoušet své jazykové schopnosti, neboť celá akce byla vedená dvojjazyčně v angličtině a španělštině. Paralympijského dne se zúčastnila také naše hendikepovaná studentka a mezi absolventy naší školy se najde například úspěšný hendikepovaný tenista Petr Utíkal. Naše škola vychází těmto studentům vstříc.

Studenti si celou akci velmi pochvalovali a byla přínosem pro vzájemnou toleranci a respekt vůči lidem s nejrůznějším postižením. Těšíme se, že se při podobné akci opět brzy setkáme.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2018 / 2019

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz