Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Úřední hodiny během přijímacího řízení: pondělí až pátek: 7.15 – 12.00, 12.30 – 15.30

V úterý 7. května je vyhlášeno ředitelské volno.

Aktuality

Španělská sekce a Jan Amos Komenský

Také španělská sekce si chtěla u příležitosti narození Jana Amose Komenského připomenout dílo a myšlenky tohoto velikána českých i světových dějin. Komenský si byl vědom, jak je důležité znát jazyky; stejně tak byl přesvědčený o významu cestování a poznávání světa, jak dokládá jeden z jeho výroků : „Účelem cestování je posílení moudrosti u sebe i u jiných“.

Španělská sekce připravila pro některé třídy tyto aktivity:
  • „Hablando se entiende la gente“ - studenti posledního ročníku měli v rámci jedné vyučovací hodiny možnost konverzovat v malých skupinkách se španělskými lektory na daná konverzační témata
  • „Charla sobre El Salvador“ – studenti 6.D, 4.B a 2.B si mohli vyslechnout poutavé povídání o Salvadoru přímo v podání jednoho VŠ studenta ze Salvadoru. Mohli se tak se seznámit s historií, kulturou, gastronomií této malé, ale zajímavé středoamerické země. Také mohli porovnat rozdíly ve výslovnosti a gramatice španělského jazyka, což bylo jistě přínosné.
Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2018 / 2019

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz