Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Úřední hodiny během přijímacího řízení: pondělí až pátek: 7.15 – 12.00, 12.30 – 15.30

 V pondělí 7. května je vyhlášeno ředitelské volno.

Aktuality

Talent Olomouckého kraje

V úterý 17. října se konalo vyhlášení výsledků soutěže Talent Olomouckého kraje, v němž naše škola významně uspěla. Z celkem pěti oborů Čajkárna získala hned dvě ocenění – první místo ve sportu a třetí místo v humanitním oboru. Vedle toho byla oceněna řada studentů gymnázia.

Již 13. ročník soutěže zahájili náměstci hejtmana Ladislav Hynek a Jan Zahradníček, kteří spolu s vedoucím OŠMT Miroslavem Gajdůškem ocenili všechny nominované studenty, jichž bylo celkem 192. Ocenění nak...onec získalo 62 z nich. Soutěž je rozdělena podle věku na dvě kategorie, přičemž první odpovídá druhému stupni ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a druhá zahrnuje studenty středních škol. V každé kategorii je potom možné získat ocenění v jedné z pěti oblastí, kterými jsou obory humanitní, přírodovědný, sportovní, umělecký a technický a dovednostní.

V první kategorii studenti Gymnázia Čajkovského získali 3. místo ve sportovním oboru (Klára Kneblová, 2.E), 2. místo v přírodovědném oboru (Filip Klvaňa, 2.E) a 5. místo v humanitním oboru (Martin Málek, 2.E). V kategorii starších studentů dosáhli studenti Čajkárny 1. (Sára Kaňkovská), 4. (Klára Hricová) a 5. místo (Ema Kaňkovská a Renata Zachová) ve sportovním oboru a 3. místo v humanitním oboru. Škola jako celek navíc získala 1. místo ve sportovním a 3. místo (Michaela Hrdličková) v humanitním oboru.

Z výsledků je jasně vidět, že studenti gymnázia jsou všestranně nadaní a dokáží uspět v náročné konkurenci studentů ze všech škol Olomouckého kraje. Tento úspěch je dán dlouhodobým zájmem vedení školy o co nejlepší podmínky studia na Gymnáziu Čajkovského a zároveň dokladem celkového vzestupu školy pod současným ředitelem Mgr. Radkem Čapkou. Škola za přispění Olomouckého kraje jakožto zřizovatele v posledních letech výrazně investovala do své modernizace, jmenujme například moderní sportovní areál Čajkaréna, zateplení budovy nebo rekonstrukce elektroinstalace včetně modernizace odborných učeben z letošního roku. Investice do vzdělávání studentů se tak škole vrací.

Velké poděkování patří Olomouckému kraji jakožto organizátorovi celé akce, která nemá ve všech krajích České republiky adekvátní ekvivalent. Tato příjemná a pozitivní akce přispívá nejen k propagaci škol, ale zejména ke společenskému uznání talentovaných studentů z celého kraje. Závěrečné poděkování patří řediteli Moravského divadla v Olomouci Pavlovi Hekelovi za provázení celým slavnostním odpolednem.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2018 / 2019

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz