Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Úřední hodiny během přijímacího řízení: pondělí až pátek: 7.15 – 12.00, 12.30 – 15.30

 V pondělí 7. května je vyhlášeno ředitelské volno.

Aktuality

Překladatelská soutěž pro středoškoláky


Milí studenti,

zveme vás k účasti na 1. ročníku Překladatelské soutěže pro středoškoláky, kterou pořádá Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Soutěže se mohou účastnit žáci vyššího stupně gymnázií, včetně maturitních ročníků.

Soutěž se skládá ze školního a univerzitního kola, v každém z nich dostanou studenti dva texty ve vybraném cizím jazyce v souhrnném rozsahu jedné normostrany, které budou překládat do češtiny (viz informace k nultému ročníku soutěže: http://www.preklad-soutez.upol.cz/). Letos jsou zastoupeny následující jazyky: němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština a ruština.

Školní kolo soutěže proběhne na všech zúčastněných školách ve stejné dny, bude se konat mezi 1. a 3. 11. 2017:
1. 11. 2017 školní kolo němčina
2. 11. 2017 školní kolo románské jazyky a ruština
3. 11. 2017 školní kolo angličtina

V den školního kola obdrží školy elektronicky soutěžní texty. Soutěžící budou mít 120 minut na to, aby za pomoci jakýchkoli pomůcek (papírové i elektronické slovníky a vyhledávání na internetu) vytvořili co nejlepší výsledný překlad.

Univerzitní kolo se bude konat mezi dny 18. a 20. 12. 2017 v prostorách Univerzity Palackého, kam budou výherci školního kola pozváni. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne začátkem roku 2018.

Odměna pro výherce: první cena 3000Kč a mnoho věcných cen

STUDENTI, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ SOUTĚŽE ÚČASTNIT, SE MOHOU HLÁSIT:
- pro NĚMECKÝ JAZYK: u Mgr. Lenky Zatloukalové do 30.10.(pondělí) do 12hod.
- pro ŠPANĚLSKÝ JAZYK: u Mgr. Jolany Štefkové do 31.10. (úterý) do 10hod.
- pro ANGLICKÝ JAZYK: u Mgr. Evy Farmačkové do 31.10. (úterý) do 10hod.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2018 / 2019

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz