Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Úřední hodiny během přijímacího řízení: pondělí až pátek: 7.15 – 12.00, 12.30 – 15.30

Aktuality

Spolupráce s Univerzitou Palackého

V rámci projektu, který se týká spolupráce naší školy a zaměstnavatelů, byli pozváni odborníci z akademické půdy, kteří si pro žáky připravili přednášky o zajímavých tématech v různých vyučovacích předmětech. Od listopadu minulého roku naše studenty ve výuce prozatím navštívili čtyři vysokoškolští pedagogové a vědečtí pracovníci z Přírodovědecké fakulty.

Jako první se do výuky zapojila Mgr. Hana Tomková, Ph.D. z katedry analytické chemie, která studenty v předmětu Chemie seznámila s několika zajímavými projekty, jimiž se katedra zabývá. Jednalo se např. o analýzu vody a potravin či o aktivity katedry v oblasti kriminalistických analýz.

Dalším hostem, který přijal naše pozvání mezi studenty, tentokrát do předmětu Matematika byl RNDr. Jaroslav Švrček, CSc. z katedry algebry a geometrie. Ten si pro studenty připravil zajímavé povídání o významu matematiky v praktickém životě a hlavně pomocí jednoduchých příkladů položil studentům základní otázku, kterou je "proč?".

V prosinci jsme navázali spolupráci s katedrou geografie, jež k nám do výuky předmětu Zeměpis vyslala dva zástupce, kteří se zabývají velmi atraktivními oblastmi. S tématem Islámský fundamentalismus přišel mezi studenty RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. Jeho velmi poutavá přednáška ukázala studentům řadu faktů a souvislostí, s nimiž se nemá šanci člověk blíže seznámit prostřednictvím sdělovacích prostředků. Poslední loňskou návštěvou byl Mgr. David Fiedor, Ph.D., jenž studenty zaujal přednáškou a diskusí o Hazardu v České republice.

Projekt je velmi přínosný z celé řady důvodů. Studenti se od vysokoškolských učitelů dozvědí informace, jež rozšíří jejich obzory v oblasti příslušných předmětů, a tím i získají jinou představu o aplikaci školní výuky v praxi. Vysoké školy získávají navíc možnost seznámit se s prostředím středních škol a motivovat studenty při výběru jejich budoucího zaměření.

Samozřejmě je na místě poděkovat i vyučujícím všech zmíněných předmětů, kteří se na akcích podíleli, za jejich vstřícnost a ochotu s pozvanými univerzitními pracovníky spolupracovat. V letošním roce budeme navazovat kontakty s dalšími hosty jak z Univerzity Palackého, tak i z jiných institucí, jejichž aktivity budou pro naše studenty určitě stejně tak zajímavé jako dosud.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2018 / 2019

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz