Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

 ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY

PO - ČT: 8:00 – 14:00

Přijímací řízení na rok 2022/23 je ukončeno. Gratulujeme přijatým uchazečům.

Pozor

Konzultace se školním psychologem v době letních prázdnin jsou možné telefonicky/mailem kdykoliv. Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Aktuality

Čajkárna hostila partnery z projektu Erasmus+

Olomoucké Gymnázium Čajkovského přivítalo mezi 19. a 23. březnem své projektové partnery z Řecka, Chorvatska a Bulharska. Během týdenního setkání se studenti ze všech škol dověděli mnoho nového a společně si užili báječný týden.

Setkání v Olomouci navazuje na říjnové setkání v řecké Soluni, kam společně vybraní studenti za všech škol zamířili poprvé. Soluň nebyla vybrána náhodně, tématem projektu jsou totiž osoby Cyrila a Metoděje, dvou slovanských věrozvěstů, kteří pochází právě ze Soluně.

V průběhu olomouckého setkání čekala na studenty z Čajkárny a z partnerských škol řada aktivit. Během prvního dne se všichni vzájemně seznámili a prohlédli si prostory Gymnázia Čajkovského. Partneři ocenili moderní halu Čajkarénu podobně jako nově rekonstruované odborné učebny a samotné třídy. Je tedy patrné, že díky vedení školy v čele s ředitelem Radkem Čapkou škola nejen snese mezinárodní srovnání, ale vychází z něho jako pomyslný vítěz.

Studenti si samozřejmě připravili pro partnery prezentaci, jež pojednávala o misi obou bratrů na území Velké Moravy. Několik aktivit probíhalo mimo Olomouc, neboť projekt umožnil studentům jít doslova po stopách obou bratrů. Ať se již jednalo o výlet na Radhošť, kde mají bratři svou sochu, neboť právě tudy podle pověstí přišli na Velkou Moravu.

Stejně tak se studenti mohli seznámit s životem na Velké Moravě a o významu obou bratrů pro její další vývoj a směřování v Muzeu Velké Moravy ve Sterém Městě u Uherského Hradiště a v archeoskanzenu Modrá. Doplněním těchto aktivit byl například výtvarný workshop, kdy si studenti mohli vyzkoušet tvorbu ikon, nebo procházka po Olomouci a jejich památkách.

Týden utekl jako voda a studenti během něho získali mnoho nových poznatků, ale hlavně nové přátele. Cílem Gymnázia Čajkovského je všestranný rozvoj studentů, k čemuž tento projekt maximálně přispěl, ať již v komunikační, osobností nebo vědomostní oblasti. Důkazem tohoto může být ocenění ředitele Radka Čapky cenou náměstka hejtmana (viz zde) nebo úspěch studentů v krajské esejistické soutěži (viz zde)

Více fotek z návštěvy našich partnerů s dalšími informacemi najdete na FB

1. den

2. den

3. den

4. den

5. den

 

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2022/2023

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7                        IZO 000848956