Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dne 24. 11. 2020 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci v elektronické podobě o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 25. 11. 2020 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu ve tvaru prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Od středy 25. 11. 2020 se vrací prezenční výuka maturitních ročníků.

Pozor

Od pondělí 30. 11. 2020 začne probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího gymnázia - třídy 1.E, 1.D a 2.D nastoupí prezenčně od 30. 11. do 4. 12., pro třídy 2.E, 3.E a 4.E bude tento týden probíhat distanční forma výuky. Následující týden se třídy v prezenční a distanční formě výuky vystřídají.

Aktuality

Čajkárna od září opět novější

S koncem letních prázdnin finišuje na naší škole další z řady velkých rekonstrukčních akcí, jež byla v tomto roce zaměřena na elektroinstalaci. Navazuje tím na první polovinu projektu, která byla úspěšně završena v loňském roce.

Od letošního školního roku se mohou naši studenti těšit na modernější zázemí své školy, která tak mílovými kroky dohání hendikep z přechozí éry. Nová elektroinstalace byla doplněna v jednom z pavilonů školy, dále v jídelně a tělocvičnách.

Tím se úspěšně naplňuje vize současného vedení školy v čele s ředitelem Radkem Čapkou, který zahájil ambiciózní modernizační program. Ten začal kompletní revitalizací venkovního sportovního areálu společně se stavbou multifunkční sportovní haly Čajkaréna. Následovalo zateplení školy, výměna oken a rekonstrukce střechy.

Výsledkem je pozitivní vnímání školy v očích veřejnosti, což dokládá neustále se zvyšující počet přihlášek na školu, která má všeobecné, sportovní i jazykové zaměření. Vysokou úroveň školy potvrzují i zahraniční partneři, kteří školu navštívili v rámci projektu Erasmus+, jehož je škola koordinátorem, nebo během výměnných pobytů.

Velké poděkování za zpříjemňování pracovních a edukačních kvalit školy patří nejen vedení školy, ale také jeho zřizovateli, Olomouckému kraji, bez jehož finanční podpory by výše zmíněné bylo jen velmi obtížné. Gymnázium bude i nadále pokračovat v dalších vylepšováních nejen svých prostor, ale v rámci možností i pedagogického sboru tak, aby bylo naplněno motto „škola s rodinnou atmosférou“.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7