Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Úřední hodiny v kanceláři školy

Pondělí až čtvrtek: 8.00 – 11.00; 12.30 - 14.00 (od 11:00 do 12:30 je kancelář ZAVŘENÁ)

Pokladna a nadační fond POUZE: Středa: 9:00 - 13:00

V případě potřeby je možné domluvit si individuální termín na telefonu: 585412493

Pozor

Úřední hodiny pro přihlášky, zápisové lístky, odvolání platné od 10. 2. 2020

Pondělí až čtvrtek: 7:15- 12:00; 12:30-15:30

Pátek: 8:00- 12:00; 12:30-14:00

V případě potřeby je možné domluvit si individuální termín na telefonu 585 412 493

Aktuality

Přírodovědný Klokan 2018

Ve středu 10. října proběhla na naší škole soutěž obdobná Matematickému Klokanovi, Přírodovědný Klokan. Pořadatelem soutěže je PřF UP v Olomouci ve spolupráci s PdF UP v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.

Jsou 2 soutěžní kategorie Kadet (8.-9.tř.ZŠ) a Junior (I.-II.roč.SŠ). Všem soutěžícím je zadán 40 min test, který obsahuje 24 úloh z přírodních věd, přičemž se vybírá jedna správná odpověď.

Úspěšní řešitelé školního kola:

Kategorie Kadet

1. místo: Málek Martin (3. E), 97 b.

2. místo: Klvaňa Filip (3. E), 74 b.

3. místo: Hrubý Jan (3. E), 67 b.

Kategorie Junior

1. místo: Raisinger Lukáš (2. B), 59 b.

2. místo: Černá Gabriela (6. E), 58 b.

3. místo: Tihlářová Michaela (5. E), 54 b.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7