Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Úřední hodiny v kanceláři školy

Pondělí až čtvrtek: 8.00 – 11.00; 12.30 - 14.00 (od 11:00 do 12:30 je kancelář ZAVŘENÁ)

Pokladna a nadační fond POUZE: Středa: 9:00 - 13:00

V případě potřeby je možné domluvit si individuální termín na telefonu: 585412493

Pozor

Úřední hodiny pro přihlášky, zápisové lístky, odvolání platné od 10. 2. 2020

Pondělí až čtvrtek: 7:15- 12:00; 12:30-15:30

Pátek: 8:00- 12:00; 12:30-14:00

V případě potřeby je možné domluvit si individuální termín na telefonu 585 412 493

Aktuality

Talent Olomouckého kraje

Středeční odpoledne 18. října patřilo nejúspěšnějším studentům Olomouckého kraje, neboť se konalo vyhlášení výsledků soutěže Talent Olomouckého kraje. Naše gymnázium navázalo na úspěchy z předešlých let a jeho studenti se řadili mezi nejvíce oceňované. 

Letošní 14. ročník soutěže zahájili náměstci hejtmana Ladislav Hynek a František Jura, kteří ve svých úvodních projevech vyzdvihli úspěchy všech nominovaných studentů. Oproti loňskému ročníku byl počet nominovaných vyšší a dosáhl počtu 232 studentů. Ocenění si pak domů odneslo 75 z nich. 

Soutěž je rozdělena podle věku na dvě kategorie, přičemž první odpovídá druhému stupni ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a druhá zahrnuje studenty středních škol. V každé kategorii je potom možné získat ocenění v jedné z pěti oblastí, kterými jsou obory humanitní, přírodovědný, sportovní, umělecký a technický a dovednostní. 

Studenti naší školy byli úspěšní v obou základních kategoriích. Mladší studenti uspěli hned ve třech oborech, a to v přírodovědném (5. místo), humanitním (1. místo) a sportovním (5. místo). 

V druhé kategorii určené starším studentům zabodovali naši žáci ve sportovním oboru (1. a 4. místo). Vedle úspěchů studentů jsou oceňovány i školy a naše gymnázium si odneslo hned dva tituly – 1. místo ve sportovním a 2. místo v humanitním oboru. 

Z výsledků soutěže je patrné, že studenti gymnázia jsou všestranně nadaní a dokáží uspět v náročné konkurenci studentů ze všech škol napříč Olomouckým krajem. Naše škola pod současným ředitelem Mgr. Radkem Čapkou investuje značné úsilí pro zkvalitnění podmínek výuky na škole. 
Škola za přispění Olomouckého kraje jakožto zřizovatele v posledních letech výrazně investovala do své modernizace, sportovcům i široké veřejnosti slouží multifunkční sportovní areál Čajkaréna, rekonstrukcí nedávno prošla elektroinstalace včetně odborných učeben. Investice do vzdělávání studentů se tak škole vrací. 

Velké poděkování patří organizátorovi této prestižní akce, tedy Olomouckému kraji, a moderátorovi tohoto příjemného odpoledne panu Pavlovi Hekelovi. Je velmi pozitivní, že kraj věnuje čas a prostor svým nadaným talentům, kteří propagují svůj kraj i školu v republikovém měřítku.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7