Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dne 24. 11. 2020 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci v elektronické podobě o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 25. 11. 2020 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu ve tvaru prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Od středy 25. 11. 2020 se vrací prezenční výuka maturitních ročníků.

Pozor

Od pondělí 30. 11. 2020 začne probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího gymnázia - třídy 1.E, 1.D a 2.D nastoupí prezenčně od 30. 11. do 4. 12., pro třídy 2.E, 3.E a 4.E bude tento týden probíhat distanční forma výuky. Následující týden se třídy v prezenční a distanční formě výuky vystřídají.

Aktuality

MEXICKÉ DUŠIČKY

Věděli jste, že UNESCO prohlásilo mexický Den mrtvých za „nehmotné dědictví lidstva?

Dozvědět se, jak se slaví a proč se staly tak známými po celém světě, vidět nefalšovaný mexický oltář s obětinami pro mrtvé – to vše mohli studenti španělské sekce 1. a 2. listopadu, kdy jim tento zajímavý projekt a s ním spojenou prezentaci představily dvě studentky našeho gymnázia z Mexika.

Ony samy k tomu dodávají: „Den mrtvých je mexická tradice, která probíhá 1. a 2. listopadu a ve které vzpomínáme na naše zesnulé. V učebně španělského jazyka jsme postavily sedm pater oltáře, což bývá nejběžnější oltář pro zemřelého. Oltář jsme věnovaly Fridě Kahlo a Diegovi Riverovi, protože jsou to velmi známé mexické osobnosti.

Vlastnoručně vyrobený oltář jsme studentům představily 1. a 2. listopadu. Současně jsme nachystaly prezentaci, jak slavíme tyto dny a které aktivity se v dané dny provádějí. Po prezentaci jsme studentům ukázaly hru „lotería“, výherci dostali námi vlastnoručně připravený „pan de muerto“, který se jí při této příležitosti. Na závěr jsme promítaly film Coco, pro mladší studenty v češtině, pro starší studenty ve španělštině.

Věříme, že naše prezentace splnila účel a že se studentům líbila.

A my jen můžeme dodat, že jejich prezentace byla úžasná. Děkujeme za ni!

Za španělskou sekci: Mgr. Jolana Štefková

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7