Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dne 24. 11. 2020 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci v elektronické podobě o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 25. 11. 2020 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu ve tvaru prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Od středy 25. 11. 2020 se vrací prezenční výuka maturitních ročníků.

Pozor

Od pondělí 30. 11. 2020 začne probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího gymnázia - třídy 1.E, 1.D a 2.D nastoupí prezenčně od 30. 11. do 4. 12., pro třídy 2.E, 3.E a 4.E bude tento týden probíhat distanční forma výuky. Následující týden se třídy v prezenční a distanční formě výuky vystřídají.

Aktuality

MATEMATICKÁ FOTOGRAFIE

ŠPANĚLSKÁ SEKCE INFORMUJE O SOUTĚŽI MATEMATICKÉ FOTOGRAFIE

Určena je pro VŠECHNY studenty gymnázia (protože tu máme bilingvní španělskou sekci).

Soutěže jsou dvě, automaticky, pokud pošlete fotografie do soutěže, se můžete účastnit obou soutěží:

a) soutěž pořádaná Ambasádou Španělska

Ceny: v kategorii A i v kategorii B jsou ceny stejné:

1.cena: 100 €

2.cena:   65 €

Pozn.: 

Kategorie A = studenti: 1.D, 2.D., 3.D + 3.E., 4.E + 1.B, 1.A, 1.C                  

Kategorie B = studenti: 

a) 4.D., 5.D., 6.D

b) studenti druhého až čtvrtého ročníku 4.letého studia

c) studenti 5.E, 6.E., 7.E, 8.E

Hodnotí se: a) obsah související s matematikou b) kvalita fotografie  c) název a popis

 

b) předběžně informujeme o soutěži matematické fotografie, kterou pořádá také gymnázium Giner de los Ríos, Lisabon; soutěž bývá oficiálně vyhlášena v lednu každého roku

- není zde určena věková kategorie

- ceny loni byly: 140, 120, 100 ,80, 60, 40 €, předpokládáme stejnou částku

Vybrané fotografie se zašlou do výše uvedeného portugalského gymnázia, výběr těch nejlepších fotografií provede k tomu určená porota gymnázia v Lisabonu.

 

Co udělat, chcete-li se soutěží účastnit:

Pro inspiraci – v pav.C, první patro (kde je učebna španělského jazyka i biologie) jsou nástěnky, kde můžete vidět fotografie z minulého ročníku soutěže.

Jeho mail je: patoroi@gmail.com. Termín: nejpozději do 19. 3. včetně  (= poslat emailem). Fotografii doplňte výstižným názvem (v češtině, pak doplníme název i ve španělštině)

Poté také budou vybrány fotografie pro soutěž v Portugalsku.

Mgr. Jolana Štefková

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7