Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Ředitelské volno 27. září 2021.

Pozor

Omlouváme se, ale z důvodu dočasného výpadku pevné linky, obracejte své dotazy na tyto mobilní čísla kanceláře školy:

  • Jídelna - Navrátilová Pavlína - 732956811
  • Hlavní účetní - Božková Šárka - 725995745
  • Personální záležitosti - Lenka Zámečníčková - 774090735,
  • Studijní záležitosti - Petra Huvrová - 602760792

Aktuality

Čajkárna fakultní školou Fakulty tělesné kultury UP

Vánoční čas se nese v duchu dárků a dobrých vztahů. K tomuto poselství si nadělily naše gymnázium a Fakulta tělesné kultury UP dárek v podobě partnerství mezi oběma vzdělávacími institucemi.

Ve čtvrtek 20. prosince se na půdě Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého setkali ředitel naší školy Radek Čapka a představitelé Fakulty tělesné kultury v čele s děkanem Michalem Šafářem, aby závěrečným podpisem stvrdili dlouhodobé výborné vztahy a vzájemnou spolupráci.

Studentům gymnázia se tak otevírají zcela nové možnosti, jak získat zajímavé informace ze světa sportu. Během schůzky byly dojednány konkrétní obrysy spolupráce, například přátelské sportovní klání mezi učiteli i studenty obou škol či podporu při pořádání sportovních akcí na obou školách.

Ačkoliv je Fakulta tělesné kultury v rámci Univerzity Palackého novou fakultou, která zahájila činnost v roce 1991, její kořeny sahají až k obnovení Univerzity v roce 1946 a její historie je tedy velmi bohatá. Na fakultě probíhá kromě tradičních fyzických disciplín rovněž vědecký výzkum pohybových aktivit za pomoci nejmodernějšího počítačového vybavení. Například pomocí kamer je možné sledovat pohyb a následně vyhodnotit techniku a tím předcházet zraněním při sportu.

Naše škola dlouhodobě podporuje sportovní talenty. Výsledkem této politiky je bezpočet úspěchů školy, kdy studenti Čajkárny dokáží obstát v náročné konkurenci napříč celou Českou republikou včetně studentů ze sportovních škol. V letošním školním roce jmenujme například volejbalistky a basketbalistky, které se probojovaly z první příčky do republikového finále. Díky tomu získal ředitel školy Radek Čapka cenu hejtmana za výrazný rozvoj školy a mimořádnou práci se sportovně talentovanými žáky.

Vedle Přírodovědecké, Právnické a nyní nově i Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého se naše gymnázium stalo fakultní školou těchto významných olomouckých vysokoškolských pracovišť. Snahou vedení školy je, aby její studenti měli co nejširší výběr dle svých schopností a nadání a co možná nejlepší uplatnění do života. V souladu s tímto záměrem jsou v současnosti na gymnáziu realizovány projekty z programu Erasmus+, kdy studenti vyjeli díky podpoře EU do Chorvatska nebo Řecka. V rámci studia španělštiny se pořádají výměny a studijní exkurze do Španělska a v rámci němčiny bylo nedávno podepsáno partnerství se školou v saském Waldenburgu.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2021/2022

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7

Informace Školní trička a mikiny

Podobně jako v minulých letech jsme si jako škola nechali vytvořit svoji vlastní školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na eshopu https://www.kraloveskoly.cz/cajkovskeho/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 7. 10. 2021. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce!

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!