Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dne 24. 11. 2020 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci v elektronické podobě o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 25. 11. 2020 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu ve tvaru prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Od středy 25. 11. 2020 se vrací prezenční výuka maturitních ročníků.

Pozor

Od pondělí 30. 11. 2020 začne probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího gymnázia - třídy 1.E, 1.D a 2.D nastoupí prezenčně od 30. 11. do 4. 12., pro třídy 2.E, 3.E a 4.E bude tento týden probíhat distanční forma výuky. Následující týden se třídy v prezenční a distanční formě výuky vystřídají.

Aktuality

Jak zajímavě prožít den předávání pololetního vysvědčení

Španělská sekce si pro tento den, jako ostatně už několikátý rok po sobě, připravila řadu aktivit pro své studenty:

Španělský film, jeho dlouhou a zajímavou historii, přiblížil ve velmi vydařené prezentaci studentům třetího a čtvrtého ročníku Óscar del Olmo, jeden z učitelů španělské sekce. Děkujeme za skvěle strávených 45 min.!

Studenti nižších ročníků měli možnost zhlédnout španělský film v originálním znění „Promoción fantasma“ (Maturita duchů), mnozí z nich se také účastnili prezentace o možnostech studia v zahraničí.

Pro ty nejmladší (1.D) jejich vyučující španělského jazyka, Veronika Svobodová a Anna Nováková, připravily hodinu v duchu hesla J. A. Komenského „Škola hrou“: studenti si v hodině španělského jazyka vyzkoušeli hru formátu Escape game / Habitación de escape ve španělštině. Cílem nebyl únik ze školy, nýbrž jednotlivé skupinky měly za úkol zjistit číselný kód potřebný k otevření tajemného kufříku. Při řešení jednotlivých úkolů využívali nejen nově nabyté znalosti jazyka, ale také svůj důvtip a logické myšlení.

Za španělskou sekci: Mgr. Jolana Štefková

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7