Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dne 24. 11. 2020 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci v elektronické podobě o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 25. 11. 2020 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu ve tvaru prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Od středy 25. 11. 2020 se vrací prezenční výuka maturitních ročníků.

Pozor

Od pondělí 30. 11. 2020 začne probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího gymnázia - třídy 1.E, 1.D a 2.D nastoupí prezenčně od 30. 11. do 4. 12., pro třídy 2.E, 3.E a 4.E bude tento týden probíhat distanční forma výuky. Následující týden se třídy v prezenční a distanční formě výuky vystřídají.

Aktuality

XI. ročník Celostátního festivalu studentského divadla ve španělštině

Ve dnech 25. a 26. března se konal v olomouckém kině Metropol „XI. ročník Celostátního festivalu studentského divadla ve španělštině“, na kterém se představily divadelní soubory ze všech bilingvních gymnázií v ČR a jež naše škola hostila.

V pondělí 25. března, úderem 15. hodiny, slavnostně zahájil letošní divadelní festival španělský velvyslanec, p. Angel Lossada Torres Quevedo společně s atašé pro vzdělání, p. Amaya Cal. Jedním ze sponzorů festivalu byla španělská firma Maier se sídlem v Prostějově, za což jí patří velké poděkování.

Za naše gymnázium, které celý festival pořádalo, se slavnostního zahájení účastnil ředitel školy Mgr. Radek Čapka společně s vedoucí španělské sekce Mgr. Jolanou Štefkovou. Město Olomouc reprezentoval náměstek primátora, doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.

Pondělní odpoledne ovládly hry studentů z Olomouce, Ostravy a Českých Budějovic, na něž navázaly během úterního dopoledne inscenace studentů z Brna, Plzně a Prahy. Studenty vedli a připravovali jejich španělští i čeští učitelé.

Působivou atmosféru dotvářely zdařilé rekvizity a dokonalé masky začínajících mladých herců. Ti zvládli během každé hry uchvátit publikum na celých 60 minut, přičemž vystoupení bylo celé ve španělském jazyce s českými titulky. Publikum bylo skvělé – tvořili ho nejen naši studenti, pozváni byli studenti a pedagogové ze škol ze širokého okolí, kde se také vyučuje španělský jazyk. „Jsme velmi rádi, že festival, který organizovalo naše gymnázium, se setkal s tolika pozitivními ohlasy. Věříme, že se stal motivací pro studenty španělštiny i inspirací pro pedagogy“, dodává Mgr. Jolana Štefková.

Studenti naší školy nastudovali satirickou komedii Miguela Mihury “Tres sombreros de copa“ (Tři cylindry), režiséry představení byli učitelé Juan Manuel Leal Funes, Cecilie Valls a Anna Nováková. Hra zobrazuje hlavního hrdinu dona Dionisia a jeho poslední noc před svatbou, která, ačkoliv měla být původně velmi poklidná, se změnila v nečekané dobrodružství.

Slavnostní tečkou celého festivalu bylo vystoupení Orchestru mladých Olomouckého kraje pod taktovkou našeho učitele Mgr. Vítězslava Kružíka, Ph.D. Závěrem byly všem hercům předány upomínkové předměty, které účastníkům festivalu věnovaly Olomoucký kraj i město Olomouc.

Studenti svými výkony na festivalu ukázali, že divadlo může být významným motivačním prvkem při studiu jazyka. Na naší škole se španělský jazyk vyučuje jak ve formě šestiletého, tak čtyřletého studia. Na výuce se podílejí čeští pedagogové, i rodilí mluvčí. Studenti se účastní výměnných pobytů ve Španělsku (Barcelona, Granada), či studijních exkurzí, např. do Valencie nebo v letošním školním roce do Madridu a okolí.

Ukazuje se, že španělština je v poslední době velmi populárním jazykem. Není divu, španělsky se totiž mluví nejen v domovském Španělsku a téměř celé Latinské Americe, rozšířená je také v USA.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7