Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dne 24. 11. 2020 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci v elektronické podobě o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 25. 11. 2020 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu ve tvaru prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Od středy 25. 11. 2020 se vrací prezenční výuka maturitních ročníků.

Pozor

Od pondělí 30. 11. 2020 začne probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího gymnázia - třídy 1.E, 1.D a 2.D nastoupí prezenčně od 30. 11. do 4. 12., pro třídy 2.E, 3.E a 4.E bude tento týden probíhat distanční forma výuky. Následující týden se třídy v prezenční a distanční formě výuky vystřídají.

Aktuality

ŠPANĚLSKO – Cesta do Santiaga de Compestela (2019)

Výměna mezi naší školou a Colegio Padre Majón z Granady

Výměna se realizovala v termínu od 2. do 9. 5. a byla pro naše studenty velkým přínosem – zlepšili si své znalosti španělského jazyka a lépe poznali španělskou kulturu a historii.

Po příletu do Madridu je na letišti vyzvedli Španělé a společně jeli autobusem do města Astorga. Z Astorgy pak vyrazili do hlavního cíle cesty - Santiaga de Compostela, významného poutního místa.

Cesta do Santiaga do Compestala je dnes známým pojmem a snem mnoha turistů i poutníků.

Rada Evropy vyhlásila v roce 1987 španělský úsek tradiční svatojakubské cesty za první evropskou kulturní trasu. Na cestě jsou skvosty architektonické, sochařské i malířské, různorodá krajina, živé zvyky a tradice. V roce 1993 byla zapsána na seznam UNESCO.

V našem případě šlo o kombinaci autobusu a chůze, do Santiaga se tedy šlo pěšky, ale také se jelo autobusem. Autobus bude vždy připraven – mohl vézt tašky, batohy, apod., popř. když si studenti chtěli odpočinout, mohli jet několik km autobusem. Po cestě byli studenti ubytováni v turistických ubytovnách nebo sportovních halách, studenti měli s sebou spací pytel a prostěradlo (na přikrytí matrace).

Cílem bylo dorazit do Santiaga de Compostela, kde končila poutní cesta a kde poutníci navštívili katedrálu s hrobkou Sv.Jakuba.

Se studenty do Španělska jeli učitelé Mgr. Cecilia Valls (vedoucí akce) a Mgr. Matúš Zelný.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7