Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dne 24. 11. 2020 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci v elektronické podobě o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 25. 11. 2020 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu ve tvaru prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Od středy 25. 11. 2020 se vrací prezenční výuka maturitních ročníků.

Pozor

Od pondělí 30. 11. 2020 začne probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího gymnázia - třídy 1.E, 1.D a 2.D nastoupí prezenčně od 30. 11. do 4. 12., pro třídy 2.E, 3.E a 4.E bude tento týden probíhat distanční forma výuky. Následující týden se třídy v prezenční a distanční formě výuky vystřídají.

Aktuality

Studentská výměna podpořená Česko-německým fondem budoucnosti

Díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti se 13 žáků naší školy a 13 žáků Evropského gymnázia Waldenburg v Sasku mohlo zúčastnit výměnného programu v rámci projektu „Hudba spojuje národy“ – „Musik verbindet Nationen“.

První část programu proběhla 18. – 23. 6. 2019 v německém Waldenburgu. Žáci navštívili místní muzeum rarit, zámek saského knížete a projeli se na raftech po řece Muldě. Hlavním zážitkem byl netradiční workshop, během kterého si žáci sami sestavili hudební nástroj – buben „Cajon“. Pak následovalo několikahodinové společné cvičení, které se zúročilo při společném vystoupení na školní slavnosti.

Druhá část projektu se odehrála ve dnech 6. - 10. 10. 2019 v Olomouci. Žáci společně aktivně prožili několik vyučovacích hodin, vzájemně se seznamovali s češtinou a němčinou při jazykové animaci, kterou pro nás připravila paní Simona Pöder. Následující den si pro žáky náš kolega Vítězslav Kružík připravil v reprezentativních prostorách olomouckého Konviktu přednášku o českém a moravském folkloru, nechyběl i pokus o společný česko-německý zpěv místních lidových písní. Odpoledne jsme návštěvě z Německa ukázali naši krásnou Olomouc a pan Martínek přestavil barokní klenot - Englerovy varhany v kostele sv. Mořice. Nechyběl také výlet, a to do města Kroměříže, kde jsme si prohlédli zámek a známou obrazárnu.

Během celého týdne naši žáci utužovali nejen své znalosti němčiny, ale také česko-německé vztahy.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7