Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dne 24. 11. 2020 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci v elektronické podobě o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 25. 11. 2020 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu ve tvaru prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Od středy 25. 11. 2020 se vrací prezenční výuka maturitních ročníků.

Pozor

Od pondělí 30. 11. 2020 začne probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího gymnázia - třídy 1.E, 1.D a 2.D nastoupí prezenčně od 30. 11. do 4. 12., pro třídy 2.E, 3.E a 4.E bude tento týden probíhat distanční forma výuky. Následující týden se třídy v prezenční a distanční formě výuky vystřídají.

Aktuality

Paralympijský den

Naše škola ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci připravila u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, který připadá na 3. 12., Paralympijský den.

Tento vzdělávací program byl oficiálně přijat a je propagován Mezinárodním paralympijským výborem (IPC) jako součást systému paralympijského vzdělávání v roce 2005. Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci stojí za drtivou většinou z realizovaných programů v rámci ČR, přičemž v současnosti se jedná už o více než 400 obdobných akcí.

Oproti ostatním Paralympijským školním dnům byl ten na naší škole odlišný a mimořádný. Celý program byl realizován v angličtině a španělštině, tedy v jazycích, které se studenti učí. Vedle toho jde o součást jednoho z předmětů FTK se studenty z řady zemí. Letos se zúčastnili zejména vysokoškolští studenti z Itálie, Portugalska, Chorvatska, Srbska, Francie, ale i Japonska nebo Turecka.

Program trval déle než čtyři vyučovací hodiny a absolvovalo jej více než 80 studentů jazykových tříd. Obsahoval videoprezentaci paralympijských sportů i sportů speciálně olympijských, deaflympijských, síťové sportovní hry se zaměřením na volejbal v sedě, sportovní hry vozíčkářů a pohybové aktivity osob se zrakovým postižením. Studenti měli možnost se seznámit i se základy prostorové orientace a paralympijským sportem boccia.

Celý program se studentům velmi líbil, byl to zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Studenti si prověřili nejen své jazykové znalosti v praxi, ocenili, že si na vlastní kůži mohli vyzkoušet různé sporty pro osoby s postižením, mj. jaké je to hrát košíkovou a být přitom na vozíku či jak se asi cítí lidé, kteří mají problémy se zrakem a jsou nuceni orientovat se v prostoru.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7