Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dne 24. 11. 2020 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci v elektronické podobě o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 25. 11. 2020 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu ve tvaru prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Od středy 25. 11. 2020 se vrací prezenční výuka maturitních ročníků.

Pozor

Od pondělí 30. 11. 2020 začne probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího gymnázia - třídy 1.E, 1.D a 2.D nastoupí prezenčně od 30. 11. do 4. 12., pro třídy 2.E, 3.E a 4.E bude tento týden probíhat distanční forma výuky. Následující týden se třídy v prezenční a distanční formě výuky vystřídají.

Aktuality

Vánoční exkurze do Vídně a Bratislavy

Pro velký zájem ze strany studentů se v posledním školním týdnu roku 2019 uskutečnily hned tři vánoční exkurze a to dvakrát do Vídně a jednou do Bratislavy. Celkem se mohlo nechat okouzlit vánoční atmosférou blízkých metropolí více než 130 studentů.

První exkurze se uskučenila v úterý 17. prosince do Vídně a byla určena studentům vyššího gymnázia, zejména pak 1.B a dalším zájemcům. Na tu navázala o den později téměř identická exkurze do Vídně, tentokrát však určená studentům nižšího gymnázia ze tříd 2.E a 3.E. Studenti se během obou exkurzí podívali na zámek Schönbrunn a do jeho zahrad, prošli se centrem města od Hofburgu přes známou obchodní ulici Graben až na Stephanplatz. Rovněž zamířili do císařské hrobky. Vánočně vyzdobenými ulicemi se přesunuli ke staré radnici a místním vyhlášeným vánočním trhům.

Ve čtvrtek 19. prosince se uskutečnila poslední vánoční exkurze, která studentům ukázala krásy hlavního města Slovenska Bratislavy. První zastávkou se stal Děvín známý díky svému hradu a také jako místo soutoku Moravy a Dunaje. Studenti zde poznali také stinnou stránkou tohoto místa z období komunismu, které zde připomíná památník obětem. Další zastávkou se stal Bratislavský hrad, který zaujal nejen svými nádhernými výhledy, ale také živým betlémem na nádvoří. Následovala procházka přes most SNP až k vyhlídkové věži UFO, odkud si studenti užili úžasný panoramatický pohled na celou Bratislavu. Závěrečnou zastávkou se stalo centrum města ponořené do vánoční výzdoby. Někteří studenti si přitom nenachali ujít bezplatnou vyhlídkovou jízdu centrem ve speciální vánoční tramvaji.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7