Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Žádáme rodiče, aby sledovali naše webové stránky.

Formulář o Žádost o ošetřovné o dítě mladší 13 let z důvodu uzavření školy Vám zašleme na základě Vašeho požadavku elektronicky - obracejte se na zamecnickova@gcajkol.cz.

Pozor

Úřední hodiny platné od 23. 3. 2020

Pondělí a středa: 9:00- 12:00

Prosíme o osobní kontakt pouze v nezbytných případech, rádi se vám bude věnovat na zamecnickova@gcajkol.cz.

V případě potřeby je možné domluvit si individuální termín na telefonu 585 412 493.

Pozor

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

Sledujte třídní e-maily a buďte jejich prostřednictvím v pravidelném kontaktu s učiteli, budou zde zasílány studijní materiály a úkoly.

Pozor

Ve dnech 8. a 9. 6. 2020 v souvislosti s konáním přijímacích zkoušek není z prostorových a hygienických důvodů přítomnost žáků na naší škole možná.

Ve dnech 10. – 12. 6. 2020 nabízíme možnost přítomnosti žáků nižšího gymnázia ve škole po předběžné konzultaci s třídním učitelem. Žáci by měli na dobrovolné konzultace vyhraženy 1. až 4. hodinu, dle schématu :

1.E – 1. hodina český jazyk (SVS), 2. hodina matematika (DIV), 3. hodina anglický jazyk (BAT), 4. hodina třídnická (DIV) nebo po dohodě s vyučujícím jiného předmětu

2.E - 1. hodina český jazyk (FAB), 2. hodina matematika (NOH), 3. hodina anglický jazyk (ZAV), 4. hodina třídnická (ZAV) nebo po dohodě s vyučujícím jiného předmětu

3.E – 1. hodina matematika (KAM), 2. hodina český jazyk (SVS), 3. hodina anglický jazyk (VAR), 4. hodina třídnická (PYT) nebo po dohodě s vyučujícím jiného předmětu

4.E – 1. hodina matematika (FRI), 2. hodina anglický jazyk (ŠTY), 3. hodina český jazyk (SVS), 4. hodina třídnická (ZAJ) nebo po dohodě s vyučujícím jiného předmětu

1.D - 1. hodina český jazyk (MAR), 2. hodinu matematika (FRA) 3. hodinu španělský jazyk (VYK), 4. hodina třídnická (FRA) nebo po dohodě s vyučujícím jiného předmětu

2.D - 1. hodina český jazyk (PAS), 2. hodina španělský jazyk (SVO), 3. hodina matematika (FRA), 4. hodina třídnická (SMO) nebo po dohodě s vyučujícím jiného předmětu.

Ve dnech 15. 6. – 26. 6. 2020 probíhají na naší škole ústní maturitní zkoušky, proto je přítomnost žáků v této době velmi omezena. Žáci si mohou dohodnout individuální konzultaci s vyučujícími.

Všichni studenti, kteří přijdou do školy po 8. 6. 2020 musí odevzdat čestné prohlášení, které jim zašle třídní učitel.

Pro všechny studenty i nadále pokračuje online výuka.

Děkujeme za pochopení a zároveň oceňujeme přístup a spolupráci studentů i rodičů během těchto vynucených omezení při distanční výuce.

Aktuality

Akce španělské sekce gymnázia (2019 – 2020)

O tom, že studenti španělské sekce se opravdu nenudí, svědčí řada zajímavých akcí, které mohli zažít, a které je ještě čekají.

Zde se dozvíte více o nedávných i budoucích aktivitách sekce, určitě nám dovolíte i malou rekapitulaci akcí od počátku školního roku.

 

Studenti zažili:

 

Na co se mohou těšit v dalších měsících?

 

Zde jsou detailnější informace o nedávných akcích:

1. Přednáška o Brazílii ve španělštině ve spolupráci s Univerzitou Palackého (únor)

Děkujeme za zajímavé vyprávění o Brazílii (ve španělštině i portugalšině), za ukázky portugalštiny. Hosty byli: Fernando Costa z UP OL a Daniela Zelková (viz foto)

 

2. Návštěva divadelního představení spolu se španělským vyučujícím španělského jazyka a literatury, (únor)

Studenti spolu se svým učitelem Juanem Lealem navštívili divadelní představení Moravského divadla v Olomouci: Dům Bernardy Alby (Federico Lorca). Představení je velmi zaujalo (viz foto).

 

3. Olympiáda ve španělském jazyce (krajské kolo, únor 2020)

Dne 20.2. 2020 se na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9 konalo Krajské kolo soutěže ve španělském jazyce. Soutěže se zúčastnilo 13 studentů ze 7 středních škol Olomouckého kraje v kategoriích SŠI, SŠII a SŠIII.

Studenti byli hodnoceni v těchto dovednostech: porozumění poslechu a konverzační část soutěže realizovaná před porotou. Hlavní důraz se klade na konverzační část soutěže, která tvoří 75% možných získaných bodů. Úroveň většiny studentů byla výborná, s většinou úkolů ve všech aktivitách si bez větších problémů účastníci soutěže poradili.

Kategorii SŠI vyhrála opět Adina Lejsková (Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45), s kategorií SŠII si nejlépe poradil opět Jiří Loun (Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45) a nejlepší studentkou v kategorii SŠIII byla opět Petra Karolína Brodacká (Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9). Všichni vítězové se utkají se svými soupeři z jiných krajů v dubnu 2020 v Ústředním kole v Praze (termín doposud není znám).

 

4. Španělská vánoční besídka (prosinec 2019)

Povídání o Vánocích ve španělštině i češtině, zpívání španělských i českých koled, shlédnutí filmu ve španělštině nebo se španělskými titulky, to byl program letošní „Fiesta de Navidad“ (viz foto).

 

5. Účast na mezinárodní jazykové soutěži Juvenes Translatores (listopad 2019)

Studenti se mohli zúčastnit soutěže Juvenes Translatores, kterou pořádá Evropská komise a jejímž cílem je motivovat studenty ke studiu cizích jazyků (viz foto).

 

Pozn: Fotografie u starších akcí jsou umístěny na webu školy podle měsíce dané akce.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7