Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dne 24. 11. 2020 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci v elektronické podobě o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 25. 11. 2020 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu ve tvaru prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Od středy 25. 11. 2020 se vrací prezenční výuka maturitních ročníků.

Pozor

Od pondělí 30. 11. 2020 začne probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího gymnázia - třídy 1.E, 1.D a 2.D nastoupí prezenčně od 30. 11. do 4. 12., pro třídy 2.E, 3.E a 4.E bude tento týden probíhat distanční forma výuky. Následující týden se třídy v prezenční a distanční formě výuky vystřídají.

Aktuality

Akce španělské sekce gymnázia (2019 – 2020)

O tom, že studenti španělské sekce se opravdu nenudí, svědčí řada zajímavých akcí, které mohli zažít, a které je ještě čekají.

Zde se dozvíte více o nedávných i budoucích aktivitách sekce, určitě nám dovolíte i malou rekapitulaci akcí od počátku školního roku.

 

Studenti zažili:

 

Na co se mohou těšit v dalších měsících?

 

Zde jsou detailnější informace o nedávných akcích:

1. Přednáška o Brazílii ve španělštině ve spolupráci s Univerzitou Palackého (únor)

Děkujeme za zajímavé vyprávění o Brazílii (ve španělštině i portugalšině), za ukázky portugalštiny. Hosty byli: Fernando Costa z UP OL a Daniela Zelková (viz foto)

 

2. Návštěva divadelního představení spolu se španělským vyučujícím španělského jazyka a literatury, (únor)

Studenti spolu se svým učitelem Juanem Lealem navštívili divadelní představení Moravského divadla v Olomouci: Dům Bernardy Alby (Federico Lorca). Představení je velmi zaujalo (viz foto).

 

3. Olympiáda ve španělském jazyce (krajské kolo, únor 2020)

Dne 20.2. 2020 se na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9 konalo Krajské kolo soutěže ve španělském jazyce. Soutěže se zúčastnilo 13 studentů ze 7 středních škol Olomouckého kraje v kategoriích SŠI, SŠII a SŠIII.

Studenti byli hodnoceni v těchto dovednostech: porozumění poslechu a konverzační část soutěže realizovaná před porotou. Hlavní důraz se klade na konverzační část soutěže, která tvoří 75% možných získaných bodů. Úroveň většiny studentů byla výborná, s většinou úkolů ve všech aktivitách si bez větších problémů účastníci soutěže poradili.

Kategorii SŠI vyhrála opět Adina Lejsková (Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45), s kategorií SŠII si nejlépe poradil opět Jiří Loun (Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45) a nejlepší studentkou v kategorii SŠIII byla opět Petra Karolína Brodacká (Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9). Všichni vítězové se utkají se svými soupeři z jiných krajů v dubnu 2020 v Ústředním kole v Praze (termín doposud není znám).

 

4. Španělská vánoční besídka (prosinec 2019)

Povídání o Vánocích ve španělštině i češtině, zpívání španělských i českých koled, shlédnutí filmu ve španělštině nebo se španělskými titulky, to byl program letošní „Fiesta de Navidad“ (viz foto).

 

5. Účast na mezinárodní jazykové soutěži Juvenes Translatores (listopad 2019)

Studenti se mohli zúčastnit soutěže Juvenes Translatores, kterou pořádá Evropská komise a jejímž cílem je motivovat studenty ke studiu cizích jazyků (viz foto).

 

Pozn: Fotografie u starších akcí jsou umístěny na webu školy podle měsíce dané akce.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7