Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Termíny dnů otevřených dveří

sobota 26. 11. 2022: 9:00 – 12:00 (pro všechny obory vzdělávání)

středa 8. 2. 2023: 14:00 – 18:00 (pro španělský a německý jazyk)

Pozor

Ředitelské volno 29. a 30. září 2022.

Studijní obory - čtyřleté studium - profilace tělesná výchova

pro žáky 9. tříd.

Kód oboru: 7941K41

 

Plán učiva

  I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Další cizí jazyk 3 3 3 3
Základy společenských věd 2 1 2 2
Dějepis 1 2 2 1
Zeměpis 2 2 2 -
Matematika 5 4 4 4
Fyzika 2 2 1 2
Chemie 2 2 2 2
Biologie/geologie 2 2 2 2
Informatika a výp. technika 2 2 - -
Estetická výchova 2 2 - -
Tělesná výchova 4 4 4 2
Volitelný předmět 1 - - 2 2
Volitelný předmět 2 - - 2 2
Volitelný předmět 3 - - - 2
Volitelný předmět 4 - - - 2
CELKEM 33 33 33 33
Sportovní příprava 3** 3** 3** 3**

 

 

Podmínky přijetí přihlášky na obor Gymnázium – tělesná výchova:

 

Prezentační video

 

Seznam klubů zajišťujících výuku sportovní přípravy

Aerobic - AK Olomouc - Michala Schwarzová
Atletika – Atletický klub Olomouc - Jana Trnečková
Baseball - SK Skokani - Zdeněk Lázníček
Basketbal – OSK Olomouc - Tomáš Chlebek
Basketbal - SK UP BCM Olomouc - Karel Hůlka
Cyklistika - Dukla Brno - Zdeněk Nosek
Fotbal – SK SIGMA Olomouc - Michal Coufal
Fotbal – 1. HFK Olomouc - Vlastimil Palička
Házená – DHK ZORA Olomouc - Lucie Fabíková
Hokej – HC Olomouc - Kamil Přecechtěl
Judo - JK Olomouc - Jiří Štěpán
Krasobruslení - FSC Olomouc - Monika Konečná
Tanec - TS Přerov Duckbeat - Alena Langerová
Tenis - TK Agrofert Prostějov - Sylva Štefková
Volejbal – SKUP Olomouc – Jan Drešl
Florbal – FBS Olomouc – Martin Pejzl

 

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2022/2023

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7                        IZO 000848956