Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Ředitelské volno 25. a 26. října 2021.

Pozor

Dne 9. 11. 2021 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají v elektronické podobě po poradě rodičům všech žáků informaci o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 10.11. 2021 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu: prijmeni@gcajkol.cz a případně dohodnout s vyučujícím daného předmětu konzultaci ve škole.

Studijní obory - osmileté studium - Gymnázium

Pro žáky 5. tříd.

Kód oboru: 7941K81

 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 4 4 4 4
Anglický jazyk 4 3 3 3 4 3 4 3
Německý jazyk - 2 3 3 4 3+2 4 3
Matematika 5 4 4 4 4 4 4 4
Informatika a výp. technika - - 1 1 2 2 - -
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 1
Občanská výchova/ZSV 1 1 1 2 1 1 2 2
Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 2
Chemie - 2 2 2 2 2 2 1
Biologie 2 2 3 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 2/0 2/0 - -
Výtvarná výchova 2 2 1 1 0/2 0/2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět 1-4 - 1 1 1 - - 4 8
Celkem 28 30 32 32 33 33 33 33

 

V učebním plánu je zvýrazněna výuka jazyků (2 cizí jazyky již od II. ročníku !)

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2021/2022

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7

Informace Školní trička a mikiny

Podobně jako v minulých letech jsme si jako škola nechali vytvořit svoji vlastní školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na eshopu https://www.kraloveskoly.cz/cajkovskeho/

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 7. 10. 2021. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce!

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!