Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Termíny dnů otevřených dveří

sobota 26. 11. 2022: 9:00 – 12:00 (pro všechny obory vzdělávání)

středa 8. 2. 2023: 14:00 – 18:00 (pro španělský a německý jazyk)

Pozor

Ředitelské volno 29. a 30. září 2022.

Studijní obory - osmileté studium - Gymnázium

Pro žáky 5. tříd.

Kód oboru: 7941K81

 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 4 4 4 4
Anglický jazyk 4 3 3 3 4 3 4 3
Německý jazyk - 2 3 3 4 3+2 4 3
Matematika 5 4 4 4 4 4 4 4
Informatika a výp. technika - - 1 1 2 2 - -
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 1
Občanská výchova/ZSV 1 1 1 2 1 1 2 2
Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 2
Chemie - 2 2 2 2 2 2 1
Biologie 2 2 3 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 2/0 2/0 - -
Výtvarná výchova 2 2 1 1 0/2 0/2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět 1-4 - 1 1 1 - - 4 8
Celkem 28 30 32 32 33 33 33 33

 

V učebním plánu je zvýrazněna výuka jazyků (2 cizí jazyky již od II. ročníku !)

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2022/2023

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7                        IZO 000848956