Vítejte na stránkách gymnázia

Studijní obory - osmileté studium - Gymnázium

Pro žáky 5. tříd.

Kód oboru: 7941K81

 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 4 4 4 4
Anglický jazyk 4 3 3 3 4 3 4 3
Německý jazyk - 2 3 3 4 3+2 4 3
Matematika 5 4 4 4 4 4 4 4
Informatika a výp. technika - - 1 1 2 2 - -
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 1
Občanská výchova/ZSV 1 1 1 2 1 1 2 2
Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 2
Chemie - 2 2 2 2 2 2 1
Biologie 2 2 3 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 2/0 2/0 - -
Výtvarná výchova 2 2 1 1 0/2 0/2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět 1-4 - 1 1 1 - - 4 8
Celkem 28 30 32 32 33 33 33 33

 

V učebním plánu je zvýrazněna výuka jazyků (2 cizí jazyky již od II. ročníku !)

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2018 / 2019

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz

Informace Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení

4leté studium - jazykové

4leté studium - sportovní

8leté studium - všeobecné