Vítejte na stránkách gymnázia

Studijní obory - šestileté studium - Dvojjazyčné gymnázium

Pro žáky 7. tříd.

Kód oboru: 7943K61

 


I. II. III. IV. V. VI.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 4 4
Španělský jazyk a literatura 10 10 4 4 4 5
Anglický jazyk 2 2 3 3 3 3
Občanská výchova 1 - - - - -
Základy společenských věd - - 1 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2
Matematika 3 3 4 4 4 3
Fyzika 2 2 2 3 2 -
Chemie 2 2 3 2 2 -
Biologie/geologie 2 2 2 2 2 2
Informatika a výp. technika - - 2 2 - -
Estetická výchova 2 2 2 2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 - - - - 2 2
Volitelný předmět 2 - - - - 2 2
Volitelný předmět 3 - - - - - 2
Volitelný předmět 4 - - - - - 2
CELKEM 33 32 32 33 33 33
 

Vážení zájemci o studium na bilingvní sekci našeho gymnázia,

dovolte na úvod několik slov o významu španělštiny, poté budou následovat informace o studiu.

Španělština je v současnosti velmi populární a rozšířený jazyk, plní funkci druhého světového jazyka v těsném závěsu za angličtinou. Španělsky mluví téměř 600 miliónů lidí po celém světě, především ve Španělsku, Latinské Americe, nesmíme ovšem zapomínat na stále rostoucí vliv španělštiny v USA. Je také pracovním jazykem ve všech mezinárodních organizacích.

V ČR je celkem šest bilingvních gymnázií, a to v Olomouci, Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích. Školy tohoto typu jsou podporovány Velvyslanectvím Španělska i španělským Ministerstvem školství. Tato podpora je znát v zasílání a půjčování španělských učebnic, knih, videí, apod.; španělská strana také vybírá a vysílá španělské učitele, kteří učí na bilingvní sekci. Další aktivitou ze strany Ambasády jsou zajímavé soutěže, kterých se studenti mohou účastnit a ve kterých mohou získat zajímavé ceny.

Jak probíhá studium španělského jazyka na našem gymnáziu?

 • U uchazečů o studium na bilingvní sekci se nepožaduje předchozí znalost španělského jazyka
 • V 1. a 2. ročníku bilingvního typu studia probíhá intenzívní výuka španělského jazyka, kterou vedou jak čeští, tak i španělští učitelé. Ve druhém ročníku jsou navíc studenti v rámci hodiny španělského jazyka systematicky seznamováni se slovní zásobou těch předmětů ve španělštině, jejichž výuka je čeká od 3.ročníku. Jedná se o tyto předměty: dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie. Výuka v těchto předmětech je vedena ve španělském jazyce,je však třeba doplnit,že:
  - v rámci výuky dějepisu: dějiny ČR se vyučují v českém jazyce
  - v rámci výuky zeměpisu: zeměpis ČR je vyučován v českém jazyce
  - v rámci výuky matematiky, fyziky, chemie: výuka ve španělštině je doplněna i výukou v českém jazyce
  V rámci hodin španělského jazyka se studenti také učí španělskou a latinskoamerickou literaturu. Mohou hrát divadelní představení ve španělštině.
 • V 5.a 6.ročníku si navíc studenti vybírají volitelné semináře podle toho, na které předměty se chtějí soustředit, popř. na jaký typ VŠ se chystají hlásit.
 • Velkým přínosem pro studenty je možnost vycestovat do Španělska formou studentské výměny, v minulých letech jsme realizovali výměny do Barcelony a okolí, i tento školní rok jsme mohli nabídnout studentům možnost účastnit se dvou výměn do Španělska a poznat tak lépe španělskou kulturu, historii i současnost.
 • Na naší škole probíhá také přípravný kurz DELE, kdy španělský učitel připravuje zájemce z řad studentů na mezinárodní zkoušku D.E.L.E. Získání tohoto diplomu usnadňuje případné studium na španělských univerzitách, získání zajímavé brigády či dobré pracovní pozice.
 • A na závěr opět připomínám četné soutěže, často organizované Ambasádou Španělska, kterých se naši studenti mohou účastnit a také účastní, mnozí měli možnost získat zajímavé ceny.
Pokud budete mít dotazy ohledně studia na bilingvní sekci, neváhejte nás kontaktovat.

Mgr. Jolana Štefková, vedoucí španělské sekce
email: stefkova@gcajkol.cz

Informace Informace o studiu
pro školní rok 2018 / 2019

Informace Španělská sekce
Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz