Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

 ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY

PO - ČT: 8:00 – 14:00

Přijímací řízení na rok 2022/23 je ukončeno. Gratulujeme přijatým uchazečům.

Pozor

Konzultace se školním psychologem v době letních prázdnin jsou možné telefonicky/mailem kdykoliv. Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Úspěchy studentů

Přírodovědné a společenské obory

Školní rok 2013-2014

Klára Bednářová - španělský jazyk
- 1. místo v celostátním kole literární soutěže

Sara – Janne Korbelová – německý jazyk
- 7. místo v ústředním kole soutěže v německém jazyce v kategorii III.B
- 1. místo v krajském kole Konverzační soutěže v německém jazyce kategorie III.B

Laura Homzová – německý jazyk
- 7. místo v ústředním kole soutěže v německém jazyce v kategorii III.A
- 1. místo v krajském kole Konverzační soutěže v německém jazyce kategorie III.A
- Účast v semifinále celostátní soutěže v debatování v německém jazyce

Darja Kuzněcovová – hudební výchova
- 3. místo v ústředním kole ZUŠ ČR ve hře na klavír
- 1. místo v krajském kole ve hře na klavír
- Zvláštní ocenění v krajském kole ve hře na klavír

Nikol Šilberská – fotomontáž ve španělštině
- 2. místo v mezinárodním kole soutěže ve fotomontáži ve španělštině

Martin Novotný – matematická fotografie
- 2. místo v celostátním kole soutěže v matematické fotografii

Martina Kuchtíčková – matematická fotografie
- 3. místo v celostátním kole soutěže v matematické fotografii

Artur Koval – hra na kytaru
- 1. místo v krajském kole – hra na kytaru
- Čestné uznání v celostátním kole – hra na kytaru

Pavel Dobeš, Kryštof Novotný, Patrik Mikeska
- 3. místo v esejistické soutěži v rámci Olomouckého kraje

Eliška Pluskalová, Magdalena Mertová
- 2. místo v esejistické soutěži v rámci Olomouckého kraje

František Šmehlík, Dominik Šatný
- 2. místo v esejistické soutěži v rámci Olomouckého kraje

Filip Homza, Tomáš Poštulka, Martina Kubišová
- 2. místo v esejistické soutěži v rámci Olomouckého kraje

Předcházející období

Anna Soldánová
- 23. místo v ústředním kole Biologické olympiády - kategorie A

Karolína Štoselová
- 7. místo v krajském kole Chemické olympiády - kategorie A

Laura Homzová
- 24. místo v krajském kole Chemické olympiády - kategorie C

Adrian Mirza Nabi
- 3. místo v krajském kole soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie SŠ IIIB

Anna Soldánová
- 1. místo v krajském kole SOČ - obor biologie

Anna Soldánová
- 2. místo v krajském kole Bilogické olympiády - kategorie A

Michal Pernica
- 18. místo v krajském kole Bilogické olympiády - kategorie B

Natálie Blaťáková
- 22. místo v krajském kole Bilogické olympiády - kategorie B

Filip Homza
- 5. místo v krajském kole Chemické olympiády - kategorie B

Anna Soldánová
- 2. místo SOČ - obor biologie - ústřední kolo

Laura Homzová
- 8. místo v karjském kole soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie SŠ IIIA

Karolína Štoselová
- 19. místo v krajském kole Biologické olympiády - kategorie A

Jiří Kubica
- 5. místo v krajském kole soutěže v programování SŠ

Michaela Krikelová
- 1. místo v celostátním kole soutěže v kreativním psaní

Adam Stawaritsch
- 2. místo v celostátním kole filozofické soutěže Nebojme se myslet

Barbora Černošková
- 3. místo v celostátním kole filozofické soutěže Nebojme se myslet

Radim Šimeček, 2. B
- 1. místo v krajském kole konverzační soutěže v jazyce německém

2008/08 - 21 studentů třídy 8. E pod vedením německé lektorky Beate Müller-Karpe zpracovalo v německém jazyce a výtvarně doprovodilo v hodině estetické výchovy 7 balad z Kytice Karla Jaromíra Erbena. Tento počin měl velký úspěch nejen při prezentaci na mezinárodní akci "Poezie v parku". Kopie textů a obrázky jsou k vidění na Ministerstvu školství v Praze a nově se o tomto projektu můžeme dočíst na stránkách německého časopisu "Němečtí učitelé v zahraničí".

Jana Mikulková, 3. B
- Mezi osmi nejlepšími v celostátním finále soutěž "Jugend debattiert international" v Lobkovickém paláci v Praze

Homza Filip, 1. E
- 1. místo v okresním kole matematické olympiády
- 3. místo v okresním kole Pythagoriády
- 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
- 3. místo v matematické soutěži Klokan

Kubica Jiří, 1. E
- 1. místo v matematické soutěži Klokan

Václavek Tadeáš, 1. E
- 3. místo v okresním kole matematické olympiády

Mikeska Erik, 2. E
- 5. místo v okresním kole fyzikální olympiády

Kratochvíl Jiří, 2. E
- 10. místo v okresním kole zeměpisné olympiády

Luštický Petr, 2. E
- 7. místo v okresním kole fyzikální olympiády
- 15. místo v okresním kole zeměpisné olympiády

Kratochvíl Jan, 4. E
- 2. místo v okresním kole dějepisné olympiády

Neplechová Markéta, 4. E
- 4. místo v okresním kole dějepisné olympiády

Krejčí Lenka, 2. D
- 2. místo v okresním kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov
- 1. místo v krajském kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov

Duc Nguyen Anh, 3. B
- 4. místo v krajském kole německé konverzační soutěže (27.2.2009)

Fialová Gabriela, 3. B
- 13. místo v krajském kole biologické olympiády

Flögel Tomáš, 7. E
- 3. místo v okresním kole soutěže v něm. jazyce

Kráčmarová Hana, 8. E
- 1. místo v literární soutěži Libri Olomouc

Tandlerová Nikol, 8. E
- 1. místo v literární soutěži Libri Olomouc
- mezi 10 nejlepšími v celostátní soutěži „Já a kniha“

Vejrosta Dan, 8. E
- 1. místo v literární soutěži Libri Olomouc
- 2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády

Antal Lukáš, 8. E
- 3. místo v okresním kole v programování

Tyrala Radek, 8. E
- 4. místo v okresním kole v programování

Suchomelová Andrea, 8. E
- 4. místo v okresním kole recitační soutěže

Kučera Lukáš, 8. E
- 9. místo v celostátní soutěži v konverzaci v NJ

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2022/2023

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7                        IZO 000848956