Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Termíny dnů otevřených dveří

sobota 26. 11. 2022: 9:00 – 12:00 (pro všechny obory vzdělávání)

středa 8. 2. 2023: 14:00 – 18:00 (pro španělský a německý jazyk)

Pozor

Ředitelské volno 29. a 30. září 2022.

Kontakty

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
mail: skola@gcajkol.cz                                                                                          datová schránka: 9r4gyf7

Veškeré informace o studijních oborech, přijímacích zkouškách a jiném podají ochotně na telefonním čísle: 585 412 493 

  1. ředitel Mgr. Radek Čapka, zástupci ředitele Mgr. Jiří Kočí a Mgr. Věra Neoralová - všeobecné informace, informace o otevíraných oborech a přijímacích zkouškách
  2. Mgr. Klára Míková - španělská sekce - konkrétní informace o problematice výuky španělského jazyka a bilingvního zaměření a zaměření na živé jazyky (španělský jazyk)
  3. Lenka Zatloukalová - německá sekce - konkrétní informace o problematice zaměření na živé jazyky (německý jazyk)
  4. Mgr. Halka Prášilová, Ph.D - školní psycholog, mobil: +420 774 812 218
  5. p. Pavlína Navrátilová - školní jídelna (pouze pro ZŠ Čajkovského a Gymnázium Čajkovského) - odhlašování obědů, tel. 585 438 315, mobil: 732 956 811        nahlašování a odhlašování obědů je možné online na www.strava.cz
  6. p. Prachař - správce sportovního areálu, tel. 602 741 840
  7. p. Bajaník - správce sportovního areálu, tel. 731 910 660
  8. Kateřina Grohmanová - kancelář školy, tel.: 585 412 493 
  9. Petra Huvrová - kancelář školy, tel.: 602 760 792
  10. Šárka Božková - kancelář školy, tel.: 725 995 745

 

Zásady elektronické komunikace

Pokud je Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9 (dále jen „Gymnázium“) dodán dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, uživatelsky nezobrazitelný, obsahuje škodlivý kód, není, ve školou akceptovatelných formátech, nebo přenosném technickém nosiči dat, nebo je poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí Gymnázium tohoto odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se gymnáziu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, Gymnázium dokument nezpracovává. Gymnázium také nezpracovává dokument v digitální podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal.

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 akceptuje tyto formáty elektronických příloh:

Přehled přenosných technických nosičů dat:

Příjem technických nosičů dat je možný pouze po předchozí domluvě s vedením školy. 

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2022/2023

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7                        IZO 000848956