Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

 ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY

PO - ČT: 8:00 – 14:00

Přijímací řízení na rok 2022/23 je ukončeno. Gratulujeme přijatým uchazečům.

Pozor

Konzultace se školním psychologem v době letních prázdnin jsou možné telefonicky/mailem kdykoliv. Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Německý jazyk - aktivity

1. Deutsches Sprachdiplom

Jazykový diplom z němčiny II. stupně je jazykový diplom uznávaný na nejvyšší úrovni v evropském referenčním rámci a v celé EU a je tedy i součástí stávajících smluv s evropským společenstvím. Úspěšné složení zkoušky DSD II našim absolventům nejen otevírá cestu přímo ke studiu na VŠ a univerzitách v německy mluvících zemích, ale nabízí i možnost prosadit se na trhu práce ve firmách se zahraniční účastí.

2) Jugend debattiert international

Každoročně se naše gymnázium účastní soutěže v debatování v německém jazyce. Naši studenti dosáhli pokaždé mimořádných úspěchů, když dokázali postoupit až do celostátního finále a získali díky tomu stipendijní pobyt v Německu. Oblastní kolo této soutěže pro Severní Moravu se koná na našem gymnáziu.

3) Výměnné pobyty

Naší partnerskou školou je gymnázium v Singen ( Hegau – Gymnasium) v jižním Německu. Tento výměnný program umožňuje našim studentům nejen uplatnit a v praxi si prověřit vlastní jazykové znalosti, ale také prožít každodenní realitu ve škole i v rodině jinak než jako turista.

4) Konverzační soutěže

Školní kolo německé konverzační soutěže probíhá již tradičně v prosinci a vítěz postupuje do okresního, případně krajského a dalších kol. Okresní kolo této soutěže pořádá pravidelně naše gymnázium.

5) Celostátní soutěž ve slohu

Naši studenti jsou dlouhodobě úspěšní v soutěži ve slohu, která se koná každoročně v Praze pod záštitou Goethe - Institutu a již několikrát získali stipendijní pobyt v Německu.

6) Kulturně poznávací zájezdy

Pro naše studenty organizujeme zájezdy do Německa a Rakouska, které se těší velkému zájmu a po absolvování zájezdu studenti zpracují a následně prezentují projekt s tím spojený.

7) Sportovně jazykový kurz v Alpách

Studenti všech ročníků gymnázia mají možnost se zúčastnit lyžařského kurzu v Saalbachu.

8) Zahraniční stipendia

Německá žákovská akademie pod záštitou německého spolkového prezidenta Horsta Köhlera poskytuje zvlášť nadaným studentům možnost strávit dva týdny v Německu spolu s dalšími studenty z jiných zemí a pracovat na některém z náročných témat.

9) Filmový klub

Příležitostné promítání německých filmů v originále.

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2022/2023

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7                        IZO 000848956