Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Úřední hodiny školy v době hlavních prázdnin:

Pondělí: 2. 7., 9. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8. a 27. 8. 2018 od 9:00 do 11:00

Německý jazyk - aktivity

1) Deutsches Sprachdiplom
Jazykový diplom z němčiny II. stupně je jazykový diplom uznávaný na nejvyšší úrovni v evropském referenčním rámci a v celé EU a je tedy i součástí stávajících smluv s evropským společenstvím. Úspěšné složení zkoušky DSD II našim absolventům nejen otevírá cestu přímo ke studiu na VŠ a univerzitách v německy mluvících zemích, ale nabízí i možnost prosadit se na trhu práce ve firmách se zahraniční účastí.

DSD II již 25 let bezprostředně navazuje na školní vyučování a zahrnuje složky všeobecného vzdělávání, znalosti Ze a literatury a rozvoj interkulturních kompetencí. Gymnázium Čajkovského v Olomouci není jen školou podporovanou z Německa – svého typu jedinou v Olomouckém kraji - nýbrž od šk. roku 2002/03 i zkušebním centrem pro DSD – gymnázia z Havířova, Opavy a také Olomouce. V posledním šk. roce studia vede zkoušku i přípravu na ni pověřený pedagog vyslaný ze SRN, který vyučuje na gymnáziu Čajkovského.

2) Jugend debattiert international
Každoročně se naše gymnázium účastní soutěže v debatování v německém jazyce. Naši studenti dosáhli pokaždé mimořádných úspěchů, když dokázali postoupit až do celostátního finále a získali díky tomu stipendijní pobyt v Německu. Oblastní kolo této soutěže pro Severní Moravu se koná na našem gymnáziu.

3) Výměnné pobyty
Naší partnerskou školou je gymnázium v Singen ( Hegau – Gymnasium) v jižním Německu. Tento výměnný program umožňuje našim studentům nejen uplatnit a v praxi si prověřit vlastní jazykové znalosti, ale také prožít každodenní realitu ve škole i v rodině jinak než jako turista.

4) Konverzační soutěže
Školní kolo německé konverzační soutěže probíhá již tradičně v prosinci a vítěz postupuje do okresního, případně krajského a dalších kol. Okresní kolo této soutěže pořádá pravidelně naše gymnázium.

5) Celostátní soutěž ve slohu
Naši studenti jsou dlouhodobě úspěšní v soutěži ve slohu, která se koná každoročně v Praze pod záštitou Goethe - Institutu a již několikrát získali stipendijní pobyt v Německu.

6) Kulturně poznávací zájezdy
Pro naše studenty organizujeme zájezdy do Německa a Rakouska, které se těší velkému zájmu a po absolvování zájezdu studenti zpracují a následně prezentují projekt s tím spojený.

7) Sportovně jazykový kurz v Alpách
Studenti všech ročníků gymnázia mají možnost se zúčastnit lyžařského kurzu v Saalbachu.

8) Zahraniční stipendia
Německá žákovská akademie pod záštitou německého spolkového prezidenta Horsta Köhlera poskytuje zvlášť nadaným studentům možnost strávit dva týdny v Německu spolu s dalšími studenty z jiných zemí a pracovat na některém z náročných témat.

9) Filmový klub
Příležitostné promítání německých filmů v originále

 

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2018 / 2019

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz

Informace Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení

4leté studium - jazykové

4leté studium - sportovní

8leté studium - všeobecné