Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dne 24. 11. 2020 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci v elektronické podobě o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 25. 11. 2020 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu ve tvaru prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Od středy 25. 11. 2020 se vrací prezenční výuka maturitních ročníků.

Pozor

Od pondělí 30. 11. 2020 začne probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího gymnázia - třídy 1.E, 1.D a 2.D nastoupí prezenčně od 30. 11. do 4. 12., pro třídy 2.E, 3.E a 4.E bude tento týden probíhat distanční forma výuky. Následující týden se třídy v prezenční a distanční formě výuky vystřídají.

Německý jazyk - výměnné pobyty

14. - 21.9.2008 - Eislingen

Ve dnech 14.-21. 9. 2008 se zúčastnilo 21 studentů spolu s profesory Dušanem Hronkem a Adélou Ottovou výměnného pobytu v Německu. Ubytování a stravu poskytli němečtí studenti ve svých rodinách. O program se tentokrát postarali profesor Thomas Gathmann a profesorka Eva Janke z gymnázia Ericha Kästnera v Eislingen. Výměnného pobytu organizovaného gymnáziem Ericha Kästnera se mj. zúčastnili i studenti z Polska, Maďarska a letos poprvé i z Ruska.

První den byli všichni studenti spolu s profesory slavnostně přivítáni starostou města Eislingen a ředitelem školy. Odpoledne se konal sportovní den v tělocvičně školy, kde mezi sebou soutěžila družstva všech zúčastněných zemí.

Další den byla na programu návštěva města Ulm, rodiště Alberta Einsteina. V Ulmu se nachází nejvyšší kostelní věž na světě, kterou také většina studentů úspěšně zdolala.

Ve středu studenti navštívili Stuttgart s nedávno vybudovaným Mercedes-Benz muzeem, kde si mohli prohlédnout nejstarší i nejnovější modely Mercedesů.

Ve čtvrtek jeli studenti spolu s profesory vlakem do Friedrichshafenu a odtud lodí po Bodamském jezeře do města Kostnice. Město Kostnice je známé působením Kostnického koncilu a upálením Mistra Jana Husa. V Kostnici si studenti mj. prohlédli dům, ve kterém Jan Hus pobýval.

V pátek navštívili studenti Gymnázium Ericha Kästnera a podívali se, jak se zde vyučují jednotlivé předměty.

Celý týden byl slavnostně zakončen společnou večeří českých a německých studentů a profesorů v pizzerii ve městě Eislingen.

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7