Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dne 24. 11. 2020 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci v elektronické podobě o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 25. 11. 2020 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu ve tvaru prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Od středy 25. 11. 2020 se vrací prezenční výuka maturitních ročníků.

Pozor

Od pondělí 30. 11. 2020 začne probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího gymnázia - třídy 1.E, 1.D a 2.D nastoupí prezenčně od 30. 11. do 4. 12., pro třídy 2.E, 3.E a 4.E bude tento týden probíhat distanční forma výuky. Následující týden se třídy v prezenční a distanční formě výuky vystřídají.

Německý jazyk - výměnné pobyty

Singen 2012

Výměnný jazykový pobyt v malém, ale zato velmi útulném německém městečku Singen, nám umožnil prověření našich jazykových schopností a jejich použití v praxi. Dále kromě jazykové stránky bylo určitě přínosem jistě také to, že jsme mohli poznat německou kulturu, zvyky , mohli jsme se zdokonalovat v němčině, překonali jsme strach mluvit a poznali jsme krásnou přírodu na německo-švýcarské hranici.

Jsme rádi, že jsme mohli poznat, jak funguje německá škola, to bylo pro mnohé velké překvapení. Také budova školy se nám líbila . V některých hodinách pro nás bylo sice těžké porozumět – např. v biologii či chemii, ale možná bychom tomu nerozuměli ani s dostatečnou slovní zásobou. Ale některé z nás například zaujala hodina němčiny. Bylo velmi zajímavé pozorovat ten rozdíl hodiny němčiny a hodiny češtiny u nás, způsob rozebírání jednotlivých knih apod.

Pomalu se dostáváme ke druhé části naší česko-německé výměny. Co pro nás bylo větším zážitkem než pobyt v Německu, byl pobyt Němců u nás. Bylo pro nás velkým překvapením, že v Německu se toho o naší zemi moc neví (nebo spíše nic neví), i když jsme sousedé. Proto je hodně důležité, aby němečtí studenti měli možnosti navštěvovat Českou republiku a poznávat ji, i když jazykově to pro ně takový přínos nebude. Zarazilo nás, že před příjezdem do ČR Němci pomalu ani nevěděli, jestli píšeme azbukou nebo ne, a ptali se nás na základní věci jako jestli známe nutellu a jestli pijeme všude a vždy pivo, které je pro nás tak typické. Mysleli si, že jsme nějaká východní země na konci světa a že zařazení do EU byl nejspíš omyl. Z toho důvodu jsme rádi, že jsou pobyty, které organizují naše školy, výměnné a že se nejen my zdokonalíme v jazyce, ale že i němečtí studenti poznají něco z české kultury a udělají si vlastní obrázek o naší zemi.

Klára

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7