Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Ředitelské volno 27. září 2021.

Pozor

Omlouváme se, ale z důvodu dočasného výpadku pevné linky, obracejte své dotazy na tyto mobilní čísla kanceláře školy:

  • Jídelna - Navrátilová Pavlína - 732956811
  • Hlavní účetní - Božková Šárka - 725995745
  • Personální záležitosti - Lenka Zámečníčková - 774090735,
  • Studijní záležitosti - Petra Huvrová - 602760792

Německý jazyk - proč se učit německy?

Deset dobrých důvodů proč se učit němčině

1) Důležitý dorozumívací jazyk v Evropě
Kdo mluví německy, může bez problémů komunikovat přibližně se 100 000 000 Evropanů v jejich mateřském jazyce. Německy se totiž kromě Německa mluví také v Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a Lucembursku, ale i na severu Itálie a ve východních částech Belgie a Francie. Vedle ruštiny je němčina nejvíce používaným mateřským jazykem v Evropě a patří k deseti nejfrekventovanějším jazykům na světě.

2) Četba v originále
Kdo se zajímá o literaturu, ten se s němčinou jistě setká. Každoročně je na německém knižním trhu přes 60 000 novinek, to je 18% z celkového počtu knih vydávaných každým rokem na celém světě. Tím se staví Německo na 3. místo ve světové produkci knih. Překlady nemohou německou literární tvorbu reprodukovat dostatečně věrně.

3) Obchodní styk s Německem
Německo je téměř pro všechny evropské a mnohé mimoevropské země nejdůležitějším obchodním partnerem. Kdo mluví německy, zlepšuje své obchodní vztahy k partnerům třetí největší průmyslové země a pokud jde o export jedné z nejdůležitějších zemí světa. V ekonomice mají znalosti němčiny velký význam, neboť jednání v třetím jazyce mohou vést často k nedorozuměním a následným ztrátám.

4) Radost z úspěchu
Naučit se německy není těžší než učit se anglicky, francouzsky nebo španělsky. Díky moderním komunikativním učebním metodám je možno v krátké době dosáhnout vysoké úrovně dorozumívacích schopností.

5) Výhody v turistice
Návštěvníci Německa, Rakouska a Švýcarska jsou největší a nejdůležitější skupinou turistů v mnoha zemích. Znalosti německého jazyka jsou tedy důležité pro mnoho lidí, kteří pracují v oblasti turistického ruchu.

6) Šance na trhu práce
Znalosti německého jazyka zvyšují možnosti uplatnění na trhu práce. Mnoho německých firem, mnoho zahraničních firem v Německu a firmy s úzkými ekonomickými vazbami s německy mluvícími zeměmi hledají spolupracovníky, kteří jsou kvalifikování v oblasti cizích jazyků. Specialisté se znalostí německého jazyka, ale také zahraniční studenti a vědci nacházejí mnoho zajímavých vzdělávacích studijních i pracovních příležitostí v rámci EVROPSKÉ UNIE.

7) S němčinou do Evropy
Znalosti cizích jazyků rozšiřují duševní a odborné obzory. Kdo se učí německy, tomu se otvírá důležitá duchovní, hospodářská a kulturně historická oblast Střední Evropy.

8) Vědecký pokrok
Pro vědce a studenty jsou znalosti němčiny velmi důležité, protože němčina je po angličtině druhým nejfrekventovanějším jazykem vědeckých publikací. Kdo čte německy, zpřístupňuje si vzdálený svět výsledků výzkumu ve všech oblastech moderní vědy. Proto také doporučuje více než 40% amerických vědců svým studentům, aby se učili němčinu. V Polsku a Maďarsku je to víc než 70% vědců.

9) Lépe poznávat Německo
Miliony turistů z celého světa navštěvují každým rokem Německo, které leží v srdci Evropy. Kdo mluví a rozumí německy, poznává lépe Němce, jejich dějiny a kulturu a lépe jim rozumí.

10) Kulturní jazyk – němčina
Znalostí němčiny si otevřete dveře k originálům jedné z největších evropských kultur, neboť tímto jazykem mluvili Goethe, Nietzsche a Kafka, Mozart, Bach a Beethoven, Freud a Einstein.

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2021/2022

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7