Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Termíny dnů otevřených dveří

sobota 26. 11. 2022: 9:00 – 12:00 (pro všechny obory vzdělávání)

středa 8. 2. 2023: 14:00 – 18:00 (pro španělský a německý jazyk)

Pozor

Ředitelské volno 29. a 30. září 2022.

Přijímací řízení pro rok 2022/2023

Podrobnější informace o nabízeném studiu najdete ZDE

 

Ředitel Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2022/23 v následujících oborech s předpokládanými počty přijatých žáků:


Osmileté studium pro žáky z 5. tříd ZŠ

7941K81 – Gymnázium, 30 žáků

Kritéria přijetí

Výsledky a Způsob vyhodnocení 

Výsledky náhradního termínu

 

Šestileté studium pro žáky 7. tříd ZŠ

7943K61 – Dvojjazyčné gymnázium, 30 žáků

Kritéria přijetí

Výsledky a Způsob vyhodnocení 

Výsledky náhradního termínu

 

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ

7941K41 – Gymnázium

profilace jazyková NJ/ŠJ – 30 žáků

Kritéria přijetí

Výsledky a Způsob vyhodnocení 

Výsledky náhradního termínu

 

profilace sportovní – 30 žáků

Kritéria přijetí                    Příloha k přihlášce v pdf nebo xls

Výsledky a Způsob vyhodnocení 

Výsledky náhradního termínu

 

Přijatí uchazeči musí potvrdit úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku do deseti pracovních dní od rozhodnutí o přijetí. Nedodržením této lhůty platnost rozhodnutí zaniká.

Prosíme přijaté uchazeče, kteří se rozhodli odevzdat zápisový lístek na jiné škole, aby nás o této skutečnosti informovali písemně na adrese skola@gcajkol.cz - tato informace nám umožní přijímací řízení urychlit.

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů do tří pracovních dní od obdržení rozhodnutí o nepřijetí. 

Podrobné informace najdete na stránkách Cermatu.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Náhradní termín je určen pro uchazeče, který se do 3 dnů od konání JPZ z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu (např. z důvodu nemoci, karanténního opatření apod.)

Podrobnější informace o průběhu jednotné přijímací zkoušky naleznete na stránkách Cermatu. Najdete zde i ukázky testů z minulých let.

 

POZNÁMKY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA NAŠI ŠKOLU:

 

 

aktualizováno: 29. 4. 2022

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2022/2023

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7                        IZO 000848956