Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Úřední hodiny školy v době hlavních prázdnin:

Pondělí: 2. 7., 9. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8. a 27. 8. 2018 od 9:00 do 11:00

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

 

Ředitel Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2018/19 v následujících oborech denní formy studia:

 

Osmileté studium pro žáky z 5. tříd ZŠ

7941K81 – Gymnázium, předpokládaný počet přijatých uchazečů - 30

výsledky přijímacího řízení

doplnění výsledků po náhradním termínu

způsob výpočtu

 

Šestileté studium pro žáky 7. tříd ZŠ

7943K61 – Dvojjazyčné gymnázium, předpokládaný počet přijatých uchazečů - 30

výsledky přijímacího řízení

způsob výpočtu


Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ

 

7941K41 – Gymnázium,

profilace jazyková NJ/ŠJ – předpokládaný počet přijatých uchazečů - 30

výsledky přijímacího řízení

doplnění výsledků po náhradním termínu

způsob výpočtu

profilace sportovní – předpokládaný počet přijatých uchazečů - 30

výsledky přijímacího řízení

doplnění výsledků po náhradním termínu

způsob výpočtu

 

Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků.

Odvolání proti nepřijetí je nutno podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Možná podoba odvolání je k dispozici ZDE.

 

Kriteria přijetí do jednotlivých oborů a profilací:
Osmileté studium z 5. třídy ZŠ
Šestileté studium ze 7. třdy ZŠ
Čtyřleté studium z 9. třídy ZŠ – profilace jazyková
Čtyřleté studium z 9. třídy ZŠ – profilace sportovní a Příloha k přihlášce ke studiu pro sportovní profilaci *.pdf, *.xlsx

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

POZNÁMKY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA NAŠI ŠKOLU:

 

Množství dalších podrobných informací a ukázky testů nejdete na www.cermat.cz

 

aktualizováno: 30. 4. 2018
 

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2018 / 2019

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz

Informace Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení

4leté studium - jazykové

4leté studium - sportovní

8leté studium - všeobecné