Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Ředitelské volno 27. září 2021.

Pozor

Omlouváme se, ale z důvodu dočasného výpadku pevné linky, obracejte své dotazy na tyto mobilní čísla kanceláře školy:

  • Jídelna - Navrátilová Pavlína - 732956811
  • Hlavní účetní - Božková Šárka - 725995745
  • Personální záležitosti - Lenka Zámečníčková - 774090735,
  • Studijní záležitosti - Petra Huvrová - 602760792

Přijímací řízení pro rok 2021/2022

Podrobnější informace o nabízeném studiu najdete ZDE

 

Ředitel Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2021/22 v následujících oborech s předpokládanými počty přijatých žáků:


Osmileté studium pro žáky z 5. tříd ZŠ

7941K81 – Gymnázium, 30 žáků

Výsledky          Výsledky náhradního termínu

Výpočet

 

Šestileté studium pro žáky 7. tříd ZŠ

7943K61 – Dvojjazyčné gymnázium, 30 žáků

Výsledky          Výsledky náhradního termínu

Výpočet

 

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ

7941K41 – Gymnázium

profilace jazyková NJ/ŠJ – 30 žáků

Výsledky          Výsledky náhradního termínu

Výpočet

 

profilace sportovní – 30 žáků

Výsledky          Výsledky náhradního termínu

Výpočet

 

Přijatí uchazeči musí potvrdit úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku do deseti pracovních dní od rozhodnutí o přijetí. Nedodržením této lhůty platnost rozhodnutí zaniká.

Prosíme přijaté uchazeče, kteří se rozhodli odevzdat zápisový lístek na jiné škole, aby nás o této skutečnosti informovali písemně na adrese skola@gcajkol.cz - tato informace nám umožní přijímací řízení urychlit.

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů do tří pracovních dní od obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor (šablona) odvolání je zde

 

Kriteria přijetí do jednotlivých oborů:

osmileté studium

šestileté studium

čtyřleté studium (jazyková třída)

čtyřleté studium (sportovní třída) - příloha k přihlášce (garance zajištění sportovní přípravy) v pdf nebo xlsx

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Náhradní termín je určen pro uchazeče, který se do 3 dnů od konání JPZ z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu (např. z důvodu nemoci, karanténního opatření apod.)

Podrobnější informace o průběhu jednotné přijímací zkoušky naleznete na stránkách Cermatu. Najdete zde i ukázky testů z minulých let.

 

POZNÁMKY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA NAŠI ŠKOLU:

 

 

aktualizováno: 17. 3. 2021

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2021/2022

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7