Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - ÚŘEDNÍ HODINY:

PO - PÁ: 8:00 – 14:00

V případě potřeby je možné domluvit si individuální termín na telefonu: 585 412 493.

Pozor

Dne 13. 4. 2021 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 14. 4. 2021 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu: prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Informace pro uchazeče o studium před JPZ:

Uchazeči budou v den konání testů JPZ vpuštěni do budovy gymnázia pouze po předložení aktuálního potvrzení o negativním výsledku testu na Covid 19 nebo o prodělaném onemocnění Covid 19 nebo o očkování proti Covidu. Potvrzení o negativním výsledku testu vydá základní škola, ze které se uchazeč hlásí. Zajištění těchto testů není povinností gymnázia.

Přijímací řízení pro rok 2021/2022

Podrobnější informace o nabízeném studiu najdete ZDE

 

Ředitel Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2021/22 v následujících oborech s předpokládanými počty přijatých žáků:


Osmileté studium pro žáky z 5. tříd ZŠ

7941K81 – Gymnázium, 30 žáků

 

 

Šestileté studium pro žáky 7. tříd ZŠ

7943K61 – Dvojjazyčné gymnázium, 30 žáků

 

 

 

Čtyřleté studium pro žáky 9. tříd ZŠ

7941K41 – Gymnázium

profilace jazyková NJ/ŠJ – 30 žáků

 

 

 

profilace sportovní – 30 žáků

 

 

 

Kriteria přijetí do jednotlivých oborů:

osmileté studium

šestileté studium

čtyřleté studium (jazyková třída)

čtyřleté studium (sportovní třída) - příloha k přihlášce (garance zajištění sportovní přípravy) v pdf nebo xlsx

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Náhradní termín je určen pro uchazeče, který se do 3 dnů od konání JPZ z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu (např. z důvodu nemoci, karanténního opatření apod.)

Podrobnější informace o průběhu jednotné přijímací zkoušky naleznete na stránkách Cermatu. Najdete zde i ukázky testů z minulých let.

 

POZNÁMKY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA NAŠI ŠKOLU:

 

 

aktualizováno: 17. 3. 2021

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2021/2022

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7