Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - ÚŘEDNÍ HODINY:

PO - PÁ: 8:00 – 14:00

V případě potřeby je možné domluvit si individuální termín na telefonu: 585 412 493.

Pozor

Dne 13. 4. 2021 proběhne na naší škole hodnotící čtvrtletní porada pedagogických pracovníků. Třídní učitelé předají po poradě rodičům všech žáků informaci o výsledné klasifikaci ve čtvrtletí v daném předmětu, dále také informaci o chování a absenci žáků ve výuce. Rodiče se mohou od 14. 4. 2021 obrátit na jednotlivé vyučující prostřednictvím mailu: prijmeni@gcajkol.cz

Pozor

Informace pro uchazeče o studium před JPZ:

Uchazeči budou v den konání testů JPZ vpuštěni do budovy gymnázia pouze po předložení aktuálního potvrzení o negativním výsledku testu na Covid 19 nebo o prodělaném onemocnění Covid 19 nebo o očkování proti Covidu. Potvrzení o negativním výsledku testu vydá základní škola, ze které se uchazeč hlásí. Zajištění těchto testů není povinností gymnázia.

Projekty

Výukové objekty španělštiny a němčiny na Cizojazyčném portále Olomouckého kraje

 

Soubory - španělský jazyk: Bilingva 1, Bilingva 2, Bilingva 3, Bilingva 2 (aktivity)
Soubory - německý jazyk: Geschichte - I. teil, Geschichte - II. teil
Tvůrce: Vlastimil Kašpír a Mgr. Jiří Blažek
Odkaz na web: lingua.olportal.cz
(zaškrtnout "jazyk" a vlevo dole "hledat")

 

Popis

Cílem projektu je navázat na projekt naší školy v loňském roce, kdy jsme vytvořili softwarové prostředí pro volný internetový přístup k cizojazyčným textům vhodným pro podporu výuky cizích jazyků. Vytvořený portál je součástí Školského portálu Olomouckého kraje a je dostupný zdarma všem žáků, učitelům i šíroké veřejnosti ČR.

V letošním roce se chceme zaměřit na naplňování obsahu tohoto portálu v oblasti německých a španělských výukových objektů.

Na webovém portálu budou umístěny cizojazyčné texty vhodné pro výuku, které mohou učitelé využívat. Webový portál poskytuje členění textů podle různých oblastí,jazyků, věku, úrovně znalostí, typu školy, tématu, textové formy apod. Veškeré texty jsou s vyhledávací podporou k dispozici veřejnosti se zájmem o vzdělání v oblasti cizích jazyků. K jednotlivým textům lze dynamicky připojit další objekty (seznamy slovíček, vysvětlivky, obrázky, namluvení textu, odkazy apod.).

Zpět

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2021/2022

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7