Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

 ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠKOLY

PO - ČT: 8:00 – 14:00

Přijímací řízení na rok 2022/23 je ukončeno. Gratulujeme přijatým uchazečům.

Pozor

Konzultace se školním psychologem v době letních prázdnin jsou možné telefonicky/mailem kdykoliv. Osobní konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Španělský jazyk - proč se učit španělsky?

Španělština je jazyk stále žádanější ve výuce na školách a mezi rodiči, kteří vědí, že „s angličtinou a španělštinou se může projít celým světem“.

VĺTEJTE! = ¡BIENVENIDOS! - prezentace

 

Proč se učit španělsky?

1) Protože španělština je mezinárodní jazyk
Španělština zaznamenává celosvětový vzestup, plní v současnosti funkci druhého světového jazyka, v těsném závěsu za angličtinou.

2) Protože více než 500 milionů lidí na 4 kontinentech užívá španělštinu
Španělsky mluví lidé v Evropě, Americe, Asii a Africe, postupně se tento jazyk mění (při zavedení španělštiny v Brazílii jako povinného jazyka na ZŠ a SŠ) v mezinárodní komunikační prostředek téměř 6OO milionů lidí (Iberoamerická společnost národů).

3) Protože španělština je jazyk s tisíciletou kulturou a historií
Španělština vytváří jednu z nejproslulejších kultur planety, která již po tisíc let ovlivňuje kulturní cítění a chování mnoha národů světa.

4) Protože španělština je jazyk, který se používá v prestižních mezinárodních organizacích
Vzhledem k tomu, že naše země se brzy stane součástí evropských a mezinárodních struktur, je třeba uvést, že španělština je pracovním jazykem Rady Bezpečnosti, OSN, UNESCO, WTO, Mezinárodní organizace pro atomovou energii, Mezinárodní organizace práce atd. Při stále postupující globalizaci ani naše země nemůže stát stranou a bude potřebovat jazykově fundované odborníky.

5) Protože španělština je přístupovou cestou do celého světa
V současné době jsou obchodní styky naší země orientovány na Španělsko, v blízké budoucnosti to bude slibně se vyvíjející ekonomika většiny latinskoamerických zemí.

6) Protože znalost španělštiny usnadňuje perspektivy v Evropské unii

7) Protože románské jazyky, tedy i španělština, jsou základem vědních oborů
Španělština má z románských jazyků nejblíže k latině, kdo se tedy učí španělsky, má usnadněný přístup k oborům jako je medicína, právo, přírodovědné obory.

8) Protože španělština zažívá velkou expanzi v kultuře mladých lidí
Španělsky mluvící země představují novou kulturní alternativu, je to určitá protiváha vůči silně etablované kultuře anglosaské. Mnoho mladých lidí je ovlivňováno latinskoamerickou hudbou (Shakira, Enrique Iglesias, Las Ketchup, Manu Chao, …), sledováním telenovel latinskoamerického původu, latinskoamerickými tanci, atd.

9) Protože na americkém kontinentě je již nevyhnutelné znát španělštinu
Španělsky se mluví nejen ve většině latinskoamerických zemí. V USA je druhým nejsilnějším jazykem: pro cca.40 milionů z populace USA (čítající 324 milionů v r.2016) je španělština rodným jazykem, celkově jí mluví cca.52 milionů obyvatel USA.

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2022/2023

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7                        IZO 000848956