Vítejte na stránkách gymnázia

Pozor

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

Španělský jazyk - čtyřleté studium

Vážení rodiče, milí žáci 9. tříd ZŠ, přátelé

naše česko-španělská sekce gymnázia Vám nabízí jedinečnou příležitost:
studovat ve třídě se zaměřením „ŽIVÉ JAZYKY“ a osvojit si znalost jazyka za velmi krátkou dobu.

V 1. ročníku probíhá intenzívní výuka španělského jazyka (10 hodin jazyka týdně), od 2. ročníku se ve španělštině vyučuje i dějepis a zeměpis (jediné studium tohoto typu v České republice). Student si v následujících ročnících zdokonalí své znalosti jazyka tak, že bude schopen plynně komunikovat a běžně číst španělské knihy v originále. Kromě toho mají studenti možnost poznat při každoročních cestách kulturu, historii a reálie Španělska i španělsky mluvících zemí (podrobné informace viz kapitola poznávací a vzdělávací zájezdy do Španělska).

U uchazečů o tuto specializaci se nepožaduje předchozí znalost španělského jazyka ze ZŠ.
S výukou španělského jazyka na naší škole máme bohaté zkušenosti. Obor „ŽIVÉ JAZYKY“ je otevřen od roku 1993 a těší se velkému zájmu ze strany studentů, školy i španělské stany (Ministerstvo školství Španělského království), která nás podporuje obzvláště od roku 2002, jelikož jsme otevřeli šestileté dvojjazyčné (bilingvní) gymnázium, třetí v České republice. Od roku 2002 naši školu již také dvakrát navštívil velvyslanec Španělského království.

Používá se kombinovaná metoda výuky jazyka, což znamená, že světově uznávaná metoda komunikativní se kombinuje s osvědčenou českou výukou gramatiky. Výuka je efektivní také tím, že se na výuce podílejí španělští i čeští profesoři. Čeští učitelé jsou aprobovaní lingvisté, kteří absolvovali a stále absolvují řadu odborných stáží ve Španělsku i v naší republice.

Studium je koncipováno jako všeobecné, tzn. že i ostatní předměty jsou probírány v takovém rozsahu, že se z tohoto oboru mohou studenti hlásit nejen na filozofické, ale i na technické, ekonomické, přírodovědné i jiné fakulty. Student získá i solidní znalosti angličtiny, výpočetní techniky a těch oborů, kterým se bude chtít věnovat při vysokoškolském studiu. V posledních dvou ročnících je učební plán posílen o několik volitelných předmětů (odborné volitelné semináře, jazykové konverzace). Cílem výuky je tedy připravit žáky ke studiu na vysokých školách různého typu tak, aby se stali nejen dobrými odborníky ve své specializaci, ale také aby výborně ovládali světový jazyk ve všech jeho rovinách, tedy i odborné.

Výuka španělštiny se neomezuje pouze na práci v hodinách, ale snažíme se nabídnout studentům i další atraktivní akce:
- již zmiňované jazykové a poznávací zájezdy do různých krajů Španělska organizované profesory gymnázia, které studenty vysoce motivují – teoretické znalosti mohou uplatnit v praxi, lépe chápou odlišnosti druhého národa a v neposlední řadě uzavírají přátelství se svými španělskými vrstevníky
- odborné přednášky týkající se španělsky mluvících zemí s pozváním rodilých mluvčí
- studenti naší španělské sekce připravují divadelní představení ve španělském jazyce, kterými nás reprezentují i na mezinárodních festivalech
- v případě zájmu mohou studenti navštěvovat kroužek latinskoamerických tanců
- naši studenti začali za pomoci profesorů gymnázia vydávat i španělský časopis

Studenti mají k dispozici speciální učebnu pro výuku španělského jazyka, španělskou knihovnu na výborné úrovni, kterou jsme vybudovali se španělskou pomocí, využíváme dále mnoho původních didaktických materiálů, audio a videonahrávky, španělský tisk, atd.
Naše škola je přirozeným centrem výuky středoškolské španělštiny pro střední a severní Moravu, každoročně organizujeme krajské kolo soutěže ve španělské konverzaci, kterého se účastní studenti španělštiny jiných středních škol.

Žáci mají možnost získat mezinárodně uznávaný španělský jazykový diplom D.E.L.E., který usnadňuje případné studium na španělských i mimošpanělských univerzitách, získání stipendia v zahraničí či snadnější získání práce v Evropské unii.

V rámci studia španělského jazyka se organizují každoročně poznávací a vzdělávací zájezdy do Španělska, v některých letech mají charakter jazykový, tj. pobytový zájezd u moře s výlety do okolí a s výukou španělštiny.
Na těchto zájezdech se studenti dostanou nejen do kontaktu s jazykem, ale poznají hlavně španělské reálie a mají možnost seznámit se s mladými lidmi a případně udržovat kontakty i v budoucnu.

Informace Informace o studiu

pro školní rok 2020/2021

Informace Španělská sekce

Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel.: 585 412 493      
tel. ředitel: 723 487 598
e-mail: skola@gcajkol.cz                                      datová schránka: 9r4gyf7