Vítejte na stránkách gymnázia

Španělský jazyk - šestileté studium

 

Vážení rodiče, milí žáci 7. tříd ZŠ,

naše česko-španělské dvojjazyčné gymnázium nabízí možnost studovat v bilingvní třídě a osvojit si tak znalost cizího jazyka za relativně krátkou dobu.
Během prvních dvou let čeká studenty intenzivní výuka španělského jazyka. V následujících ročnících si své znalosti jazyka studenti mohou zdokonalit díky některým předmětům vyučovaným ve španělštině, španělské literatuře a také možnosti hrát španělské divadlo.


Koncepce dvojjazyčného studia

Koncepce dvojjazyčného studia (vznik září 2002) je výsledkem spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva školství Španělského království. Učební osnovy jsou promyšlenou kombinací učiva obou zemí. Španělská Ambasáda nám zapůjčuje španělské učebnice, se kterými studenti pracují, k dispozici studentům je i rozsáhlá španělská knihovna. Učitelé samozřejmě doplňují učivo i svými vlastními materiály.
Výuka je efektivní také tím, že se na výuce podílejí španělští i čeští učitelé. Španělští vyučující jsou aprobovaní lingvisté, kteří jsou vybíráni ve Španělsku na základě konkurzu, čeští učitelé jsou také aprobovaní lingvisté, kteří absolvovali a stále absolvují řadu odborných stáží ve Španělsku i v naší republice.

Jak probíhá studium španělského jazyka na našem gymnáziu?

 • U uchazečů o studium na bilingvní sekci se nepožaduje předchozí znalost španělského jazyka
 • V 1. a 2. ročníku bilingvního typu studia probíhá intenzívní výuka španělského jazyka, kterou vedou jak čeští, tak i španělští učitelé. Ve druhém ročníku jsou navíc studenti v rámci hodiny španělského jazyka systematicky seznamováni se slovní zásobou těch předmětů ve španělštině, jejichž výuka je čeká od 3. ročníku. Jedná se o tyto předměty: dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie. Výuka v těchto předmětech je vedena ve španělském jazyce,je však třeba doplnit,že:
  - v rámci výuky dějepisu: dějiny ČR se vyučují v českém jazyce
  - v rámci výuky zeměpisu: zeměpis ČR je vyučován v českém jazyce
  - v rámci výuky matematiky, fyziky, chemie: výuka ve španělštině je doplněna i výukou v českém jazyce
 • V rámci hodin španělského jazyka se studenti od 4. roč. také učí španělskou a latinskoamerickou literaturu.
 • V 5. a 6.ročníku si navíc studenti vybírají volitelné semináře podle toho, na které předměty se chtějí soustředit, popř. na jaký typ VŠ se chystají hlásit.
 • Maturitní zkouška našich absolventů má platnost španělské maturitní zkoušky. Po úspěšném složení maturitní zkoušky získávají dvě maturitní vysvědčení – české a španělské.


Aktivity pro studenty:

 • Velkým přínosem pro studenty je možnost vycestovat do Španělska formou studentské výměny, v minulých letech jsme realizovali výměny do Barcelony a okolí, i tento školní rok jsme mohli nabídnout studentům možnost účastnit se dvou výměn do Španělska a poznat tak lépe španělskou kulturu, historii i současnost
 • Možnost hrát divadlo ve španělštině a účastnit se představení nejen v Olomouci, ale i v jednom z dalších měst ČR, kde mají také bilingvní gymnázium
 • Na naší škole probíhá také přípravný kurz DELE, kdy španělský učitel připravuje zájemce z řad studentů na mezinárodní zkoušku D.E.L.E. Získání tohoto diplomu usnadňuje případné studium na španělských univerzitách, získání zajímavé brigády či dobré pracovní pozice
 • A na závěr opět připomínám četné soutěže, často organizované Ambasádou Španělska, kterých se naši studenti mohou účastnit a také účastní, mnozí měli možnost získat zajímavé ceny

Cílem výuky v bilingvní třídě je připravit žáky ke studiu na vysokých školách různého typu tak, aby se stali nejen dobrými odborníky ve své specializaci, ale také aby ovládali světový jazyk na velmi dobré úrovni, ve všech jeho rovinách, tedy i odborné.

Pokud budete mít dotazy ohledně studia na bilingvní sekci, neváhejte nás kontaktovat.

Za španělskou sekci: Mgr. Jolana Štefková
email: stefkova@gcajkol.cz

Informace Informace o studiu
pro školní rok 2018 / 2019

Informace Španělská sekce
Informace

Informace Inspekční zpráva
Inspekční zpráva

Informace Kontakt
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 68/9
779 00 Olomouc
tel: 585 412 493
e-mail: skola@gcajkol.cz